Ερωτοαπαντήσεις σχετικά με την RCB

Η RCB Bank Ltd έλαβε απόφαση να μετασχηματίσει την τράπεζα σε μια εποπτευόμενη εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (asset management company) και μετατοπίζεται από τις τραπεζικές εργασίες, οι οποίες θα καταργηθούν σταδιακά. Παρόλο που η RCB διατηρεί άφθονα επίπεδα ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας, η συνεχιζόμενη και εξαιρετικά ασταθής γεωπολιτική κατάσταση καθιστά αναγκαίο τον εν λόγω μετασχηματισμό και την υιοθέτηση μιας  νέας στρατηγικής, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα βέλτιστα συμφέροντα των πελατών της.

Οι πελάτες μας θα ειδοποιηθούν για την ανάγκη μεταφοράς των εργασιών/καταθέσεών τους σε άλλα τραπεζικά ιδρύματα μέσα τους επόμενους μήνες. Στο ενδιάμεσο διάστημα οι υφιστάμενοι πελάτες θα εξυπηρετούνται κανονικά. Θα εξακολουθήσουμε να εκτελούμε πληρωμές και μεταφορές κεφαλαίων με οδηγίες των πελατών μας και να επιτρέπουμε τη μετάβαση αυτών σε άλλες τράπεζες, καθώς επίσης και τη διεκπεραίωση πληρωμών με κάρτα και τη λειτουργία υπηρεσιών αποδοχής καρτών (acquiring).

Σας συνιστούμε να κλείσετε τον λογαριασμό σας στην RCB το συντομότερο δυνατό, η σχετική ειδοποίηση θα σταλεί από την Τράπεζα σύντομα. Mπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας κανονικά μέχρι το κλείσιμό του. Για να κλείσετε τον λογαριασμό σας, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Σχέσεων του καταστήματός σας ή καλέστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της RCB.

Όχι, επί του παρόντος, καθώς η RCB παύει να συνάπτει νέες συναλλαγές με πελάτες σχετικά με νέους λογαριασμούς, κάρτες και  επιταγές.

Όχι, μπορείτε να κάνετε μόνο ανάληψη χρημάτων από τον λογαριασμό σας. Ωστόσο, είναι δυνατή η αποπληρωμή των δανείων ή των πιστωτικών ορίων καρτών.

Μπορείτε να κάνετε ανάληψη χρημάτων με πληρωμή μέσω Internet Banking, μέσω τραπεζικής επιταγής, προσωπικής επιταγής ή μέσω ΑΤΜ.

Ναι. Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού θα καταβληθεί ολόκληρο το ποσό της κατάθεσης και οι τόκοι για την περίοδο κατοχής του ποσού από την Τράπεζα.

Οχι.

Όχι. Επί του παρόντος, η RCB παύει να συνάπτει νέες σχέσεις με πελάτες και να ανοίγει καινούργιες  προθεσμιακές καταθέσεις ή/και λογαριασμούς προειδοποίησης.

Όχι. Επί του παρόντος, η RCB παύει να χορηγεί νέα δάνεια.

Θα συνεχίσετε να αποπληρώνετε το δάνειό σας σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις σας.

Η RCB χρεωστική σας κάρτα θα λειτουργεί κανονικά μέχρι να κλείσετε τον λογαριασμό σας. Όσον αφορά στις πιστωτικές κάρτες, σημειώστε ότι δεν μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την κάρτα σας εάν το υπόλοιπό σας είναι μικρότερο από 0.

Η Τράπεζα θα ακυρώσει όλα τα πιστωτικά όρια στις κάρτες. Θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις κάρτες σας μόνο εάν έχετε διαθέσιμα δικά σας κεφάλαια. Το πιστωτικό όριο θα εξοφληθεί για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την κάρτα σας. Το οφειλόμενο υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας θα πρέπει να διευθετηθεί έως τις 31 Μαρτίου 2022. Σε περίπτωση που το πιστωτικό όριο δεν έχει διευθετηθεί μέχρι την εν λόγω ημερομηνία, η Τράπεζα επιφυλάσσει το δικαίωμα για εξόφληση  του οφειλόμενου υπόλοιπου, χρησιμοποιώντας το διαθέσιμο κεφάλαιο στους λογαριασμούς του πελάτη.   

Ναι. Εάν υπάρξει κάποια αλλαγή, θα ενημερωθείτε εγκαίρως.  

Η πρόσβαση στις θυρίδες εξακολουθεί να παρέχεται κανονικά. Ωστόσο, οποιαδήποτε παράταση δεν είναι διαθέσιμη.

Όλα τα καταστήματα λειτουργούν κανονικά, Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 – 17:00.

Ναί. Οι υπηρεσίες αποδοχής καρτών (acquiring) της RCB λειτουργούν κανονικά χωρίς διακοπές.