• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 77.9432 82.2676
EUR CHF 1.0312 1.0744
EUR USD 1.0611 1.1011
EUR GBP 0.8558 0.8838

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 79.5722 80.6594
EUR CHF 1.0499 1.0608
EUR USD 1.0822 1.0922
EUR GBP 0.8710 0.8780

    Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

    Πραγματοποιήστε λήψη ως pdf