Πράξεις συναλλάγματος

Ευρύ φάσμα νομισμάτων, συμπεριλαμβανομένων

EUR    USD    GBP   CHF

  • Επωφεληθείτε από το χαμηλό όριο για την διενέργεια συναλλαγών ξένου συναλλάγματος βάσει συναλλαγματικών ισοτιμιών κοντά στην τιμή αγοράς τη στιγμή της μετατροπής.
  • Καταθέστε εντολή μετατροπής συναλλάγματος, συμπεριλαμβανομένου του επιθυμητού σας στόχου συναλλαγματικής ισοτιμίας.
  • Ορίστε ατομικά περιθώρια ως προς το συνάλλαγμα για μεγάλα ποσά ανά περίπτωση.
  • Ανταγωνιστικές χρεώσεις/περιθώρια για πράξεις συναλλάγματος.
Εικόνα
foreign-exchange
Ισοτιμίες Συναλλάγματος
Συναλλαγή με μετρητά
Νόμισμα Αγορά EUR Πώληση EUR
USD – Δολάριο ΗΠΑ
1.0287 1.0687
GBP – Λίρα Μεγάλης Βρετανίας
0.8400 0.8678
CHF - Ελβετικό Φράγκο
0.9833 1.0252
Συναλλαγή χωρίς μετρητά
Νόμισμα Αγορά EUR Πώληση EUR
USD – Δολάριο ΗΠΑ
1.0502 1.0602
GBP – Λίρα Μεγάλης Βρετανίας
0.8541 0.8611
CHF - Ελβετικό Φράγκο
1.0023 1.0129
Πώς λειτουργεί;

Πράξεις συναλλάγματος που υποβάλλονται μέσω RCB Online Banking για ποσά έως 30.000 Δολάρια ΗΠΑ, ή το ισάξιο ποσό σε διαφορετικό νόμισμα, θα μετατρέπονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τις ισχύουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες της Τράπεζας (συμπεριλαμβανομένου του περιθωρίου (spread) της Τράπεζας), όπως δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

Σε πράξεις συναλλάγματος για ποσά άνω των 30.000 Δολάρια ΗΠΑ, ή το ισάξιο ποσό σε διαφορετικό νόμισμα, θα χρησιμοποιείται η αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει τη στιγμή του αιτήματος μετατροπής συν το περιθώριο (spread) της Τράπεζας.

Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει τέτοιου είδους πράξεις συναλλάγματος με την υπογραφή αιτήματος μετατροπής συναλλάγματος και την υποβολή του σε ένα από τα υποκαταστήματα της Τράπεζας, μέσω φαξ ή μέσω της υπηρεσίας RCB Online Banking.

Για πράξεις συναλλάγματος που αφορούν μεγάλα ποσά, ο πελάτης μπορεί να υποβάλει αίτημα μετατροπής συναλλάγματος και να προτείνει την επιθυμητή συναλλαγματική ισοτιμία. Η πράξη συναλλάγματος θα εκτελεστεί μόλις επιτευχθεί η αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία που έχει υποδειχθεί στο αίτημα (λαμβάνοντας υπόψη το περιθώριο της Τράπεζας).

Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες για συναλλαγές με κάρτες RCB πραγματοποιούνται βάσει των ημερήσιων συναλλαγματικών ισοτιμιών των Visa και Mastercard. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται εύκολα και με ακρίβεια χρησιμοποιώντας τις διαδικτυακές πηγές της μεθόδου πληρωμών: