• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 87.2296 92.0864
EUR CHF 1.0695 1.1180
EUR USD 1.1942 1.2342
EUR GBP 0.8437 0.8678

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 89.0017 90.2196
EUR CHF 1.0976 1.1098
EUR USD 1.2129 1.2229
EUR GBP 0.8576 0.8636

Λογαριασμοί Καταθέσεων Υπό Προειδοποίηση της RCB (35 ημερών / 90 ημερών)

Ο Λογαριασμός Υπό Προειδοποίηση της RCB είναι έντοκος καταθετικός λογαριασμός με ελκυστικά επιτόκια για βραχυχρόνια αποταμίευση. Oι αναλήψεις υπό προειδοποίηση 35 ή 90 ημερών, αναλόγως του λογαριασμού, πραγματοποιούνται άνευ χρεώσεως.

Ο Λογαριασμός Υπό Προειδοποίηση προσφέρεται σε όλους τους πελάτες της RCB και αφορά καταθέσεις σε ευρώ (EUR), δολάριο ΗΠΑ (USD), στερλίνες (GBP) και ρούβλια (RUB) με ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης τα 100.000 EUR, 1.000 USD/GBP ή 70.000 RUB. Το ελάχιστο ποσό αφορά την αρχική κατάθεση και μόνο, κατόπιν της οποίας δεν επιβάλλεται κανένα όριο, ανώτατο ή κατώτατο, στο ποσό του λογαριασμού. Η πληρωμή των τόκων γίνεται με μηνιαία πίστωση του λογαριασμού.

Καταθέσεις στο Λογαριασμό Υπό Προειδοποίηση πραγματοποιούνται μόνο μέσω μεταφοράς χρημάτων από υπάρχοντα τρεχούμενο λογαριασμό του πελάτη. Για αναλήψεις από τον Λογαριασμό Υπό Προειδοποίηση απαιτείται γραπτή ειδοποίηση προς την RCB 35 ή 90 ημερών, ανάλογα με το προσυμφωνημένο χρονικό διάστημα. Κάθε γραπτή ειδοποίηση έχει ισχύ 7 ημερολογιακών ημερών πέραν της δηλωμένης ημερομηνίας ανάληψης. Το ποσό της ανάληψης μεταφέρεται στον υπάρχοντα τρεχούμενο λογαριασμό του πελάτη.

Ο Λογαριασμός Υπό Προειδοποίηση της RCB δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λογαριασμός πληρωμών και ως εκ τούτου δεν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης εντολών άμεσης χρέωσης, τραπεζικών καρτών και βιβλιαρίων επιταγών.

Βασικά Πλεονεκτήματα
  • Κατάθεση επιπρόσθετου ποσού οποτεδήποτε
  • Μηνιαία κεφαλαιοποίηση των τόκων
  • Ελκυστικά επιτόκια
  • Πρόσβαση στις καταθέσεις όποτε χρειάζεται (με προειδοποίηση)