• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

RCB Online Banking

Οποιαδήποτε ώρα κι αν είναι και οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε στον κόσμο, η υπηρεσία RCB Online Banking σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε πληροφορίες για τους τραπεζικούς σας λογαριασμούς και τις κάρτες σας, να υποβάλετε αιτήματα/αιτήσεις και να ολοκληρώσετε τυπικές τραπεζικές συναλλαγές με πρακτικό και ασφαλή τρόπο, και όλα αυτά χωρίς να επισκεφτείτε τα γραφεία της Τράπεζας. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένας υπολογιστής και πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Η Ηλεκτρονική τραπεζική της RCB είναι μια ασφαλής, γρήγορη και πρακτική υπηρεσία που προσφέρει πρόσβαση στους τραπεζικούς σας λογαριασμούς, 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Το σύστημα υπηρεσίας RCB Online Banking παρέχει τις ακόλουθες λειτουργίες

Υπηρεσίες πληροφόρησης για τους λογαριασμούς και τις συναλλαγές του πελάτη:

 • Υπόλοιπο σε λογαριασμούς και τραπεζικές κάρτες.
 • Ιστορικό συναλλαγών του λογαριασμού και κατάσταση αυτών των συναλλαγών.
 • Λογαριασμοί καταθέσεων και ισχύοντα επιτόκια.
 • Ποσά που οφείλονται στο πλαίσιο δανειακών συμβάσεων και χρονοδιαγράμματα αποπληρωμής.
 • Χαρτοφυλάκια επενδύσεων, η σύνθεσή τους και η τρέχουσα αξία τους.
 • Τρέχουσες ισοτιμίες συναλλάγματος.
 • Κατάσταση κινήσεων λογαριασμού για τις επιλεγμένες περιόδους και δυνατότητα εξαγωγής τους ως αρχεία Excel ή PDF.

Τραπεζικές συναλλαγές εξ αποστάσεως:

 • Μεταφορά κεφαλαίων σε λογαριασμούς που τηρούνται σε άλλες τράπεζες ή σε λογαριασμούς άλλων πελατών της RCB.
 • Προγραμματισμός μελλοντικών μεταφορών και πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των οποίων τα στοιχεία έχουν αποθηκευτεί νωρίτερα ως πρότυπα.
 • Μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ ίδιων λογαριασμών και ξένων νομισμάτων.
 • Επαναφόρτωση καρτών της RCB.
 • Δημιουργία ή τροποποίηση πάγιων εντολών.
 • Άνοιγμα λογαριασμών προθεσμιακών καταθέσεων και διαχείρισή τους.

Υποβολή διάφορων αιτήσεων και αιτημάτων προς την Τράπεζα:

 • Υποβολή αιτημάτων/αιτήσεων για την έκδοση, ενεργοποίηση ή ακύρωση των κύριων ή πρόσθετων καρτών σας, για την έκδοση βιβλιαρίων ιδιωτικών επιταγών ή/και για την έκδοση τραπεζικών επιταγών και για την ανάκληση πληρωμής επιταγών.
 • Δημιουργία και διαχείριση καταλόγων δικαιούχων - άλλων πελατών της RCB που λαμβάνουν πληρωμές από εσάς.
 • Διατήρηση αμφίδρομης επικοινωνίας με την τράπεζα μέσω συστήματος ασφαλών μηνυμάτων.
 • Αλλαγή κωδικών πρόσβασης στην υπηρεσία RCB Online Banking.
Ασφάλεια
 • Η RCB παρέχει δύο επίπεδα ασφαλείας για την προστασία συναλλαγών που διενεργούνται μέσω υπηρεσιών εξ αποστάσεως. Προκειμένου να συνδεθείτε στην υπηρεσία RCB Online Banking, απαιτείται κωδικός πρόσβασης που γνωρίζει μόνο ο χρήστης καθώς και το RCB Digital Key, από την εφαρμογή Entrust® IdentityGuard Mobile Soft Token. Επίσης, το RCB Digital Key απαιτείται για την επιβεβαίωση συναλλαγής.

 • Η υπηρεσία RCB Online Banking χρησιμοποιεί σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους προστασίας των πληροφοριών που υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Όλες οι πληροφορίες μεταφέρονται μέσω ειδικού, προστατευμένου καναλιού. Επιπλέον το σύστημα περιλαμβάνει πρόσθετες δικλίδες ασφαλείας, όπως:

 • Αυτόματη αποσύνδεση του συστήματος εάν ο πελάτης είναι αδρανής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
 • Δυνατότητα εξέτασης της ημερομηνίας και της ώρας προηγούμενων συνδέσεων.
 • Δυνατότητα αλλαγής των κωδικών πρόσβασης στην υπηρεσία RCB Online Banking σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Δυνατότητα ανταλλαγής μηνυμάτων με την Τράπεζα μέσω των προστατευμένων καναλιών επικοινωνίας της υπηρεσίας RCB Online Banking.
Πλεονεκτήματα της υπηρεσίας RCB Online Banking
 • Ασφάλεια: Η υπηρεσία RCB Online Banking χρησιμοποιεί ένα διπλό σύστημα ασφαλείας που στηρίζεται σε κωδικό πρόσβασης και πρόσθετο κωδικό πρόσβασης το RCB Digital Key, από την εφαρμογή Entrust® IdentityGuard Mobile Soft Token.
 • Προσβασιμότητα: Η υπηρεσία RCB Online Banking είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.
 • Εξοικονόμηση χρόνου: Δεν χρειάζεται να επικοινωνείτε με τα υποκαταστήματα της Τράπεζας.
 • Λειτουργικότητα: Μπορείτε να κάνετε τις τραπεζικές συναλλαγές με την υπηρεσία RCB Online Banking.
 • Ευκολία: Με την αποθήκευση των στοιχείων προηγούμενων συναλλαγών υπό τη μορφή προτύπων, χρειάζονται μόνο λίγα κλικ για να επαναλάβετε αυτές τις συναλλαγές.
 • Ευελιξία: Δυνατότητα διενέργειας ετεροχρονισμένων μεταφορών ή δυνατότητα ορισμού πάγιων εντολών, που καθιστά αυτόματες τις συναλλαγές ρουτίνας.