• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 79.4591 83.7835
EUR CHF 1.0312 1.0744
EUR USD 1.0611 1.1011
EUR GBP 0.8654 0.8941

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 80.4691 81.5563
EUR CHF 1.0499 1.0608
EUR USD 1.0822 1.0922
EUR GBP 0.8729 0.8800

Εξ αποστάσεως Τραπεζικές υπηρεσίες της RCB

Η RCB Bank Ltd προσφέρει πρόσβαση εξ αποστάσεως σε τραπεζικές υπηρεσίες: την υπηρεσία RCB Online Banking, την υπηρεσία RCB Telephone Banking και την υπηρεσία SMS-Notice, που σας προσφέρουν ένα μέσο διεκπεραίωσης των τραπεζικών σας συναλλαγών χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθείτε κάποιο από τα καταστήματα της Τράπεζας.