• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 87.2296 92.0864
EUR CHF 1.0695 1.1180
EUR USD 1.1942 1.2342
EUR GBP 0.8437 0.8678

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 89.0017 90.2196
EUR CHF 1.0976 1.1098
EUR USD 1.2129 1.2229
EUR GBP 0.8576 0.8636

Σχέδιο Πληρωμών SEPA

Την 1η Ιανουαρίου 2014 η RCB Bank Ltd εντάχθηκε στο Καθεστώς του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ που επιτρέπει στην Τράπεζα να προσφέρει πληρωμές SEPA: έναν τυποποιημένο τρόπο για την πραγματοποίηση πληρωμών σε ευρώ σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Περιγραφή SEPA

  Σκοπός του SEPA είναι η εναρμόνιση της αγοράς πληρωμών σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τη χρήση κοινών διαδικασιών και προτύπων για πληρωμές σε ευρώ, φροντίζοντας να μην υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σε Εθνικές και Διασυνοριακές πληρωμές. Η επικράτεια του SEPA αποτελείται από 36 ευρωπαϊκές χώρες: τα μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

  Μπορείτε να βρείτε τον πλήρη κατάλογο των χωρών του SEPA στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.ecb.europa.eu/paym/integration/retail/sepa/html/index.en.html.

Βασικές προϋποθέσεις των πληρωμών SEPA
 • Το νόμισμα των πληρωμών πρέπει να είναι το ευρώ.
 • Η τράπεζα του εντολέα και η τράπεζα του δικαιούχου πρέπει να βρίσκονται και οι δύο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και να έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα πληρωμών SEPA.
 • Η εντολή πληρωμής πρέπει να περιλαμβάνει τον Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) του δικαιούχου και τον Κωδικό Αναγνώρισης της Τράπεζας (BIC) του δικαιούχου.
 • Το ποσό δεν θα υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ.
 • Η ημερομηνία αξίας θα είναι T + 1 (επόμενη ημέρα) με την προϋπόθεση ότι η τράπεζα έχει λάβει την πληρωμή εντός της καθορισμένης προθεσμίας.
 • Επιλογή εξόδων – μόνο "Κοινά" (SHARED - ο εντολέας και ο δικαιούχος μοιράζονται και οι δύο το κόστος της συναλλαγής).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμές SEPA, παρακαλώ επισκεφθείτε την σελίδα Προμήθειες και Χρεώσεις.