• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Πράξεις συναλλάγματος

Η RCB Bank Ltd προσφέρει άμεσες ηλεκτρονικές πράξεις συναλλάγματος σε διάφορα νομίσματα, που περιλαμβάνουν δολάρια ΗΠΑ, ευρώ, λίρες Αγγλίας, ρούβλια Ρωσίας και ελβετικά φράγκα.

 • Πράξεις συναλλάγματος που υποβάλλονται μέσω RCB Online Banking για ποσά έως 30.000 Δολάρια ΗΠΑ, ή το ισάξιο ποσό σε διαφορετικό νόμισμα, θα μετατρέπονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τις ισχύουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες της Τράπεζας (συμπεριλαμβανομένου του περιθωρίου (spread) της Τράπεζας), όπως δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.
 • Σε πράξεις συναλλάγματος για ποσά άνω των 30.000 Δολάρια ΗΠΑ, ή το ισάξιο ποσό σε διαφορετικό νόμισμα, θα χρησιμοποιείται η αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει τη στιγμή του αιτήματος μετατροπής συν το περιθώριο (spread) της Τράπεζας.
 • Οι πελάτες μπορούν να ζητήσουν αυτές τις πράξεις συναλλάγματος με την υπογραφή αιτήματος μετατροπής συναλλάγματος και την υποβολή του σε ένα από τα υποκαταστήματα της Τράπεζας, μέσω φαξ ή μέσω της υπηρεσίας RCB Online Banking.
 • Για πράξεις συναλλάγματος που περιλαμβάνουν μεγάλα ποσά, ο πελάτης μπορεί να υποβάλει αίτημα μετατροπής συναλλάγματος και να προτείνει στόχο συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η πράξη συναλλάγματος θα εκτελεστεί μόλις επιτευχθεί η αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία που έχει υποδειχθεί στο αίτημα (λαμβάνοντας υπόψη το περιθώριο της Τράπεζας).

Πλεονεκτήματα των πράξεων συναλλάγματος με την RCB Bank Ltd
 • Χαμηλό όριο για την διενέργεια συναλλαγών ξένου συναλλάγματος που στηρίζεται σε συναλλαγματικές ισοτιμίες που είναι κοντά στην τιμή αγοράς τη στιγμή της μετατροπής.
 • Διατίθεται μεγάλο εύρος νομισμάτων.
 • Ανταγωνιστικές χρεώσεις/περιθώρια στις πράξεις συναλλάγματος.
 • Δίνεται η ευκαιρία να υποβληθεί εντολή μετατροπής συναλλάγματος, συμπεριλαμβανομένου του στόχου συναλλαγματικής ισοτιμίας που επιθυμεί ο πελάτης.
 • Δίνεται η ευκαιρία καθιέρωσης ατομικών περιθωρίων ως προς το συνάλλαγμα για μεγάλα ποσά ανά περίπτωση.