• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ασφάλεια συναλλαγών με κάρτα

Η χρήση της κάρτας RCB εκτός από εύκολη και βολική, είναι επίσης και ασφαλής. Με επιπρόσθετα χαρακτηριστικά ασφάλειας, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να προστατέψουμε την χρεωστική και πιστωτική σας κάρτα από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Υπηρεσία 3D Secure

  Η υπηρεσία RCB 3D Secure μέσω Verified by Visa και Mastercard ID Check παρέχει μέγιστη προστασία από μη εξουσιοδοτημένη χρήση τραπεζικής κάρτας σε συναλλαγές στο διαδίκτυο. Αυτό το επιπρόσθετο χαρακτηριστικό παρέχεται δωρεάν σε όλους τους κατόχους RCB Mastercard και Visa της RCB Bank Ltd.

  Κατά τη διάρκεια ηλεκτρονικών αγορών μέσω ιστότοπου που υποστηρίζει την τεχνολογία 3D Secure, θα ζητηθεί από τον κάτοχο της κάρτας να επιβεβαιώσει την συναλλαγή είτε μέσω του RCB Digital Key που υποστηρίζεται από την εφαρμογή Entrust είτε με κωδικό μιας χρήσης που θα σταλεί από την RCB στο κινητό μέσω SMS.

  Η υπηρεσία RCB Digital Key ή/και SMS-Notice μπορεί να ενεργοποιηθεί/επικαιροποιηθεί κατ’ ιδίαν σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα της Τράπεζας ή μέσω RCB Telephone Banking.

  Η υπηρεσία 3D Secure προσφέρει περισσότερη ασφάλεια στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, προστατεύοντας τον κάτοχο της κάρτας από μη εξουσιοδοτημένες πληρωμές.


  Οδηγίες για την διεκπεραίωση ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω ιστοσελίδων που υποστηρίζουν την τεχνολογία 3D Secure:

  1. Εισαγωγή στοιχείων πιστωτικής κάρτας στο παράθυρο πληρωμών.

  2. Αυτόματη μεταφορά στον ασφαλή ιστότοπο της RCB Bank Ltd https://acs.rcbcy.com/ ή https://acs2.rcbcy.com/ και ταυτόχρονη λήψη μηνύματος από την Τράπεζα για επαλήθευση της συναλλαγής μέσω RCB Digital Key στην εφαρμογή Entrust. Σε σπάνιες περιπτώσεις ενδεχομένως να αποσταλεί μέσω SMS κωδικός μιας χρήσης (ισχύει για 3 λεπτά).

  3. Εισαγωγή κωδικού στην εφαρμογή Entrust στο κινητό, επαλήθευση των λεπτομερειών της συναλλαγής και επαλήθευσή της μέσω RCB Digital Key ή κωδικού που λήφθηκε μέσω SMS στην ιστοσελίδα της Τράπεζας. Σε περίπτωση λάθους θα αποσταλεί από την Τράπεζα νέος κωδικός.

   

  4. Επιτυχής διεκπεραίωση διαδικασίας μέσω RCB Digital Key ή κωδικού μιας χρήσης και επιστροφή στην ιστοσελίδα του εμπόρου για ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής

  Εάν ο κωδικός πρόσβασης δεν εισαχθεί σωστά τρεις συνεχόμενες φορές, δεν καθίσταται δυνατή η πληρωμή με την τραπεζική κάρτα σε κανέναν ιστότοπο εμπόρου που υποστηρίζει το 3D Secure. Ωστόσο, η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις άλλες συναλλαγές περιλαμβανομένης της ανάληψης μετρητών μέσω ATM, την αγορά αγαθών και υπηρεσιών μέσω τερματικών POS κτλ. Για επανεργοποίηση της υπηρεσίας 3D Secure, ο κάτοχος της κάρτας θα πρέπει να επικοινωνήσει με την υπηρεσία RCB Telephone Banking.

  Σημειώνεται ότι οι ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω ιστοσελίδων που δεν υποστηρίζουν την υπηρεσία 3D Secure διεκπεραιώνονται με τον τυποποιημένο τρόπο και δεν χρειάζονται κωδικό μιας χρήσης.

  Η τεχνολογία 3D Secure προσφέρεται στους κατόχους καρτών στο πλαίσιο των παγκοσμίων προγραμμάτων Verified by Visa και Mastercard ID Check. Τα παρακάτω λογότυπα εμφανίζονται συνήθως στις ιστοσελίδες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα:

Μέτρα ασφάλειας τραπεζικών καρτών

  Οι πιο κάτω απλοί κανόνες θα σας δώσουν τη δυνατότητα να μειώσετε σημαντικά τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της κάρτας σας και θα σας βοηθήσουν να παρακολουθείτε τον λογαριασμό της κάρτας σας με πιο αποτελεσματικό τρόπο:

  • Πριν υπογράψετε απόδειξη τερματικού σημείου πώλησης ή πριν εισάγετε τον προσωπικό σας κωδικό PIN, να ελέγχετε πάντα το ποσό της συναλλαγής στην κάρτα και όλα τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην απόδειξη.

  • Αν έχετε χάσει ή αν έχετε ξεχάσει τον προσωπικό σας κωδικό PIN, επικοινωνήστε με την Τράπεζα και η κάρτα σας θα αντικατασταθεί. Ελέγχετε τακτικά τη μηνιαία κίνηση του λογαριασμού σας. Αν διαπιστώσετε αποκλίσεις, επικοινωνήστε με την Τράπεζα.

  • Σας προτείνουμε να εγγραφείτε στην υπηρεσία ειδοποίησης με SMS, έτσι ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε έγκαιρη ειδοποίηση για τις συναλλαγές με την κάρτα και να παρακολουθείτε διαρκώς την κατάσταση του λογαριασμού σας.

  • Αν λάβετε μήνυμα για συναλλαγή που δεν έχετε εξουσιοδοτήσει, ή αν υποπτεύεστε ότι η κάρτα ή κάποια από τα στοιχεία της έχουν υποκλαπεί, καλέστε αμέσως την υπηρεσία RCB Telephone Banking, χρησιμοποιώντας τον τηλεφωνικό αριθμό που αναγράφεται στην πίσω πλευρά της κάρτας σας και, αν χρειάζεται, ακυρώστε την κάρτα.

  • Φυλάσσετε την κάρτα και τον προσωπικό σας κωδικό PIN σε ξεχωριστά σημεία και μην γράφετε τον αριθμό PIN πάνω στην κάρτα.

  • Δεν θα πρέπει να αποκαλύπτετε ποτέ τον προσωπικό σας κωδικό PIN σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων συγγενών, φίλων, υπαλλήλων της Τράπεζας ή άλλων προσώπων.

  • Αν πρέπει να εισάγετε τον προσωπικό σας κωδικό PIN για να εκτελέσετε μια συναλλαγή, εισάγετέ τον με τρόπο που διαφυλάσσει ότι κανένας δεν βλέπει τον αριθμό (χρησιμοποιήστε το χέρι σας για να καλύψετε το πληκτρολόγιο της ATM ή του τερματικού).

  • Μην χρησιμοποιείτε τον προσωπικό σας κωδικό PIN όταν παραγγέλνετε αγαθά ή/και υπηρεσίες στο διαδίκτυο, ή μέσω τηλεφώνου ή φαξ.

  • Μη δίνετε την κάρτα σας σε τρίτους. Αν η κάρτα φέρει το όνομα και το επίθετο ενός προσώπου, μόνο αυτό το πρόσωπο έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί αυτή την κάρτα.

  • Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένων συναλλαγών, σε περίπτωση που η κάρτα σας χαθεί ή κλαπεί, ορίστε ημερήσια όρια για την κάρτα που δεν ξεπερνούν τις ημερήσιες ανάγκες σας. Αν χρειάζεται να κάνετε συναλλαγές μεγάλου ποσού, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να προσαρμόσετε το όριό σας προσωρινά προκειμένου να μπορέσετε να εκτελέσετε την συγκεκριμένη συναλλαγή.

  • Για λόγους ασφαλείας, υπάρχουν περιορισμοί όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα σας στις ΗΠΑ και σε κάποιες χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Αν σκοπεύετε να επισκεφτείτε χώρες σε αυτές τις περιοχές, επικοινωνήστε εκ των προτέρων με την Τράπεζα για να ενημερωθείτε για τους ισχύοντες περιορισμούς. Μόλις επιβεβαιώσετε ότι επιθυμείτε την άρση των εν λόγω περιορισμών, η Τράπεζα θα άρει τους περιορισμούς από την κάρτα σας για την περίοδο του ταξιδιού σας.

  Τι να κάνετε σε περίπτωση απώλειας/κλοπής της κάρτας σας;

  Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της κάρτας σας, επικοινωνήστε με την Τράπεζα το συντομότερο δυνατό τηλεφωνώντας στην υπηρεσία RCB Telephone Banking, και ζητήστε να γίνει ακύρωση της κάρτας σας. Σας προτείνουμε να αποθηκεύσετε στο σημειωματάριο ή στο κινητό σας τον τηλεφωνικό αριθμό της υπηρεσίας RCB Telephone Banking που εμφανίζεται στην πίσω όψη της κάρτας σας.