• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Λογαριασμοί

Το άνοιγμα τρεχούμενου λογαριασμού δίνει στους πελάτες πρόσβαση σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Τράπεζας.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί

Η RCB Bank Ltd δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να ανοίξουν τρεχούμενους λογαριασμούς σε διάφορα νομίσματα, συμπεριλαμβανομένων ρούβλια Ρωσίας, δολάρια ΗΠΑ, ευρώ και λίρες Αγγλίας. Οι πελάτες μπορούν να ανοίξουν πολλούς λογαριασμούς σε διαφορετικά νομίσματα. Η Τράπεζα δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να ανοίξουν κοινούς λογαριασμούς με πολλούς δικαιούχους.

Κύρια χαρακτηριστικά τρεχούμενων λογαριασμών της RCB Bank Ltd

 • Άνοιγμα 3 λογαριασμών σε διάφορα νομίσματα εντός του πακέτου RCB Gold - δωρεάν.

 • Άνοιγμα ενός λογαριασμού σε ευρώ εντός του πακέτου RCB Classic - δωρεάν.

 • Οι πελάτες μπορούν να ανοίξουν ξεχωριστούς λογαριασμούς σε ευρώ για συναλλαγές με βιβλιάριο επιταγών.

 • Το άνοιγμα λογαριασμού δίνει τη δυνατότητα σε πελάτες να κάνουν αίτηση για να αποκτήσουν εξ αποστάσεως πρόσβαση στις τραπεζικές υπηρεσίες της Τράπεζας: την υπηρεσία RCB Online Banking και την υπηρεσία RCB Telephone Banking. Και οι δύο επιλογές είναι διαθέσιμες για τους πελάτες χωρίς χρέωση.

Συναλλαγές στο ταμείο

Οι πελάτες της RCB Bank Ltd έχουν πρόσβαση σε μεγάλο εύρος συναλλαγών στο ταμείο των καταστημάτων της Τράπεζας.

Ανάληψη μετρητών

 • Οι πελάτες μπορούν να κάνουν ανάληψη μετρητών έως 10.000 EUR μέσα στην ίδια μέρα χωρίς χρέωση.

 • Χρέωση 0,1% επιβάλλεται σε όλες τις αναλήψεις που υπερβαίνουν τις 10.000 EUR και 0,5% για αναλήψεις σε άλλα νομίσματα (ελάχιστο 5 EUR).

Καταθέσεις μετρητών

 • Οι πελάτες μπορούν να πιστώσουν τους λογαριασμούς τους με δωρεάν κατάθεση μετρητών.

 • Οι πελάτες μπορούν να πιστώσουν τους δικούς τους λογαριασμούς, καθώς και λογαριασμούς που έχουν ανοίξει στο όνομα άλλου δικαιούχου.

 • Εάν ο πελάτης επιθυμεί να κάνει κατάθεση μετρητών άνω των 15.000 ευρώ ή ισάξιου ποσού σε διαφορετικό νόμισμα, ο πελάτης πρέπει να συμπληρώσει έντυπο που επιβεβαιώνει την προέλευση των κεφαλαίων. Προκειμένου να γίνει επεξεργασία της συναλλαγής, η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον καταθέτη να προσκομίσει πρόσθετα τεκμήρια που επιβεβαιώνουν την προέλευση αυτών των κεφαλαίων.

Συναλλαγές με επιταγές

 • Οι πελάτες μπορούν να καταθέσουν ιδιωτικές ή τραπεζικές επιταγές σε ευρώ, που έχουν εκδοθεί από την RCB Bank Ltd ή άλλη τοπική τράπεζα σε λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα.

Πράξεις συναλλάγματος

 • Η Τράπεζα διεξάγει πράξεις συναλλάγματος στο ταμείο με την εσωτερική συναλλαγματική ισοτιμία της Τράπεζας.

 • Πράξεις συναλλάγματος στο ταμείο μπορούν να γίνουν σε EUR, USD, GBP, CHF και RUB.

 • Οι πράξεις συναλλάγματος στο ταμείο δεν απαιτούν άνοιγμα λογαριασμού.