• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Λογαριασμοί

Το άνοιγμα τρεχούμενου λογαριασμού δίνει στους πελάτες πρόσβαση σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Τράπεζας.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί

Η RCB Bank Ltd δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να ανοίξουν τρεχούμενους λογαριασμούς σε διάφορα νομίσματα, συμπεριλαμβανομένων ρούβλια Ρωσίας, δολάρια ΗΠΑ, ευρώ και λίρες Αγγλίας. Οι πελάτες μπορούν να ανοίξουν πολλούς λογαριασμούς σε διαφορετικά νομίσματα. Η Τράπεζα δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να ανοίξουν κοινούς λογαριασμούς με πολλούς δικαιούχους.

Το άνοιγμα λογαριασμού δίνει τη δυνατότητα σε πελάτες να κάνουν αίτηση για να αποκτήσουν εξ αποστάσεως πρόσβαση στις τραπεζικές υπηρεσίες της Τράπεζας:

Κύρια χαρακτηριστικά τρεχούμενων λογαριασμών της RCB Bank Ltd

 • Οι λογαριασμοί είναι διαθέσιμοι μέσω των RCB Gold και RCB Classic πακέτων:
  • Άνοιγμα λογαριασμών σε διάφορα νομίσματα εντός του πακέτου RCB Gold - δωρεάν.
  • Άνοιγμα ενός λογαριασμού σε ευρώ εντός του πακέτου RCB Classic - δωρεάν.
 • Οι πελάτες μπορούν να ανοίξουν ξεχωριστούς λογαριασμούς σε ευρώ για συναλλαγές με βιβλιάριο επιταγών. Η Τράπεζα μπορεί να εκδώσει το βιβλιάριο επιταγών για κάθε αίτημα πελάτη όταν πληρούνται τα κριτήρια.

 • Οι πελάτες μπορούν να πιστώσουν τους λογαριασμούς σε ευρώ κάνοντας κατάθεση μετρητών, επιταγής ή με ηλεκτρονική συναλλαγή. Οι προσωπικές επιταγές περιλαμβάνουν επιταγές από άλλους λογαριασμούς της RCB Bank ή άλλη τοπική τράπεζα.

 • Εάν ο πελάτης επιθυμεί να κάνει κατάθεση μετρητών για ποσό ίσο ή άνω των 10.000 ευρώ ή ισάξιου ποσού σε διαφορετικό νόμισμα, ο πελάτης πρέπει να συμπληρώσει έντυπο που επιβεβαιώνει την προέλευση των κεφαλαίων. Για τη διεκπεραίωση της συναλλαγής η Τράπεζα έχει το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να ζητήσει από τον καταθέτη να προσκομίσει πρόσθετα τεκμήρια που επιβεβαιώνουν την προέλευση αυτών των κεφαλαίων, εάν κρίνεται απαραίτητο.

 • Οι πελάτες μπορούν επίσης να αποσύρουν κεφάλαια από τους λογαριασμούς τους. Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να ζητήσει από τον κάτοχο του λογαριασμού να προσκομίσει πρόσθετα τεκμήρια που επιβεβαιώνουν τον προορισμό των κεφαλαίων για την γνησιότητα της συναλλαγής.

 • Η υπηρεσία Ενημερωτικών Μηνυμάτων SMS για την επίβλεψη των συναλλαγών του λογαριασμών, είναι δωρεάν.

Για πληροφορίες λογαριασμών για διεθνείς πελάτες, πατήστε εδώ.

Πράξεις συναλλάγματος

 • Η Τράπεζα διεξάγει πράξεις συναλλάγματος στο ταμείο με την εσωτερική συναλλαγματική ισοτιμία της Τράπεζας.

 • Πράξεις συναλλάγματος στο ταμείο μπορούν να γίνουν σε EUR, USD, GBP, CHF και RUB.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς, παρακαλώ επισκεφθείτε την σελίδα Προμήθειες και Χρεώσεις.