• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Υπηρεσίες διαμεσολάβησης

Η RCB Bank Ltd παρέχει πρόσβαση σε μεγάλο εύρος μετοχών και χρεογράφων, ενώ επίσης παρέχει δομιμένα προϊόντα όλων των τύπων.

Η Τράπεζα χρησιμοποιεί σύγχρονες υποδομές που έχουν σχεδιαστεί για την παροχή γρήγορων και αποτελεσματικών πελατοκεντρικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης στους επενδυτές.

Η Τράπεζα παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες σε επενδυτές που θεωρούνται επαγγελματίες επενδυτές ή επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι σύμφωνα με τους κανόνες κατηγοριοποίησης της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID).

Για ζητήματα που σχετίζονται με την κατηγοριοποίηση των πελατών, καθώς και για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες για τα επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες της Τράπεζας, επικοινωνήστε με τον λειτουργό εξυπηρέτησης σας σε ένα από τα καταστήματα της Τράπεζας, ή με την υπηρεσία RCB Telephone Banking.

Βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών διαμεσολάβησης
  • Συναλλαγές χρεογράφων: μετοχές και ομόλογα Ρώσων και διεθνών εκδοτών, αμερικανικά πιστοποιητικά καταθέσεων (ADR), παγκόσμια πιστοποιητικά καταθέσεων (GDR), διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) κ.λπ.
  • Ωράριο λειτουργίας για λήψη εντολών από πελάτες: 09:00 – 17:30 ώρα Κύπρου.
  • Ρωσόφωνοι, αγγλόφωνοι και ελληνόφωνοι επαγγελματίες επενδυτικών υπηρεσιών.
  • Ειδικές χρεώσεις για μεγάλες συναλλαγές.
Προμήθειες και χρεώσεις για υπηρεσίες διαμεσολάβησης
Ομόλογα
Αξία κάτω από 10 εκατ. USD1 0,125% (ελάχιστη χρέωση 150 USD)1
Αξία άνω των 10 εκατ. USD1 0,0625%
Μετοχές
Αξία κάτω από 100.000 USD1 0,25% (ελάχιστη χρέωση 200 USD)1
100.000 - 999.999 USD1 0,20%
1 εκατ. - 10 εκατ. USD1 0,15%
Αξία άνω των 10 εκατ. USD1 Καθορίζεται μεμονωμένα

1Ή ισάξιο ποσό σε αποδεκτό νόμισμα.

Πλεονεκτήματα των υπηρεσιών διαμεσολάβησης
  • Πρόσβαση σε μεγάλο εύρος χρηματοπιστωτικών μέσων που γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις ρωσικές και διεθνείς χρηματαγορές χάρη στο ευρύ δίκτυο συνεργατών της Τράπεζας σε όλα τα σημαντικά χρηματιστήρια του κόσμου.
  • Ανταγωνιστικές χρεώσεις και εξατομικευμένη προσέγγιση.