• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 88.6469 93.3613
EUR CHF 1.0492 1.0963
EUR USD 1.1586 1.1986
EUR GBP 0.8891 0.9168

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 90.6315 91.8141
EUR CHF 1.0661 1.0779
EUR USD 1.1776 1.1876
EUR GBP 0.9032 0.9101

Πακέτο RCB για Διεθνείς Πελάτες

Η RCB προσφέρει ένα τραπεζικό πακέτο για διεθνείς ιδιώτες πελάτες, που προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση κεφαλαίων.

Το πακέτο έχει σχεδιαστεί για πελάτες που χρειάζονται ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών ή/και πραγματοποιούν ένα μεγάλο αριθμό τραπεζικών συναλλαγών. Με ένα μηνιαίο τέλος, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα πλήρους πρόσβασης στα προϊόντα και υπηρεσίες της Τράπεζας.

Χαρακτηριστικά:

 • Τέλος διαχείρισης λογαριασμού: 15 EUR τον μήνα με ελάχιστο μέσο μηνιαίο υπόλοιπο1 όλων των λογαριασμών 1000 EUR
 • Δωρεάν υπηρεσίες:
  - Έκδοση κύριας και πρόσθετων τραπεζικών καρτών RCB Visa (χρεωστική ή/και πιστωτική κάρτα).
  - Έκδοση βιβλιάριων επιταγών ή/και τραπεζικών επιταγών σε EUR.
  - Δημιουργία ή τροποποίηση πάγιων εντολών.
  - Αναλήψεις μετρητών απο τις ATM της RCB.
  - 3 αναλήψεις μετρητών ανά μήνα από τις ATM άλλων τραπεζών στην Κύπρο.
  - Ταξιδιωτική ασφάλιση για τον κύριο κάτοχο και μέλη της οικογένειάς του.
  - Δωρεάν εξερχόμενα εμβάσματα SEPA (μέχρι 50.000 EUR).
  - Δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα SWIFT/SEPA.
  - Δωρεάν εσωτερικές μεταφορές (εντός της Τράπεζας).
 • Δυνατότητα έκδοσης της κάρτας πολλαπλού νομίσματος RCB Mastercard

1Tο μέσο μηνιαίο υπόλοιπο υπολογίζεται ως το άθροισμα των ημερήσιων πιστωτικών υπολοίπων (στην αρχή κάθε ημέρας) σε όλους τους λογαριασμούς του πελάτη στην Τράπεζα κατά τη διάρκεια του μήνα, το οποίο διαιρείται με τον αριθμό των ημερολογιακών ημερών του αντίστοιχου μήνα.