• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 88.6469 93.3613
EUR CHF 1.0492 1.0963
EUR USD 1.1586 1.1986
EUR GBP 0.8891 0.9168

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 90.6315 91.8141
EUR CHF 1.0661 1.0779
EUR USD 1.1776 1.1876
EUR GBP 0.9032 0.9101

Πακέτα RCB Gold και RCB Classic

Η RCB Bank Ltd προσφέρει δύο τραπεζικά πακέτα για ιδιώτες: το RCB Gold και το RCB Classic, τα οποία προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση κεφαλαίων.

Επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει καλύτερα στις χρηματοοικονομικές σας ανάγκες.

RCB Gold

Το πακέτο RCB Gold προσφέρει αποκλειστική πρόσβαση στα υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες της Τράπεζας. Το RCB Gold έχει σχεδιαστεί για πελάτες που χρειάζονται ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών ή/και πραγματοποιούν ένα μεγάλο αριθμό τραπεζικών συναλλαγών. Με μηνιαίο τέλος ή και χωρίς καμία χρέωση, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα πλήρους πρόσβασης σε προϊόντα και υπηρεσίες της Τράπεζας με προνομιακές τιμές. Το RCB Gold είναι ένα πρώτης τάξεως πακέτο υπηρεσιών για καθημερινές τραπεζικές εργασίες.

Χαρακτηριστικά του πακέτου RCB Gold:

 • Μηνιαίο τέλος διαχείρισης: 15 EUR τον μήνα ή δωρεάν εάν το μέσο μηνιαίο υπόλοιπο1 όλων των καταθετικών λογαριασμών είναι τουλάχιστον 100.000 EUR ή οι μηνιαίες συναλλαγές όλων των καρτών είναι τουλάχιστον 5.000 EUR.
 • Δωρεάν παρεχόμενες υπηρεσίες:
  • Άνοιγμα λογαριασμού σε διαφορετικά νομίσματα: EUR, USD, GBP, CHF, RUB
  • Έκδοση βιβλιάριων επιταγών ή/και τραπεζικών επιταγών.
  • Δημιουργία ή τροποποίηση πάγιων εντολών/ SEPA Άμεσης Χρέωσης.
  • Αναλήψεις μετρητών απο τις ATM της RCB.
  • 3 αναλήψεις μετρητών ανά μήνα από τις ATM άλλων τραπεζών στην Κύπρο.
  • Ταξιδιωτική ασφάλιση για τον κύριο κάτοχο και μέλη της οικογένειάς του.
  • Εισερχόμενα εμβάσματα SWIFT/SEPA.
  • Εσωτερικές μεταφορές (εντός της Τράπεζας) μέσω του RCB Online Banking και RCB Mobile Banking.
 • Δωρεάν συναλλαγές ή/και συναλλαγές με προνομιακές χρεώσεις:
 • Πρόσβαση σε όλο το εύρος προθεσμιακών καταθέσεων της Τράπεζας.
 • Δυνατότητα έκδοσης της κάρτας πολλαπλού νομίσματος RCB Mastercard.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις της Τράπεζας για τα πακέτα RCB Gold, παρακαλώ επισκεφθείτε την σελίδα Προμήθειες και Χρεώσεις.

1Tο μέσο μηνιαίο υπόλοιπο υπολογίζεται ως το άθροισμα των ημερήσιων πιστωτικών υπολοίπων (στην αρχή κάθε ημέρας) σε όλους τους λογαριασμούς του πελάτη στην Τράπεζα κατά τη διάρκεια του μήνα, το οποίο διαιρείται με τον αριθμό των ημερολογιακών ημερών του αντίστοιχου μήνα.

RCB Classic

RCB Classic – πληρώστε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Τράπεζας αν και όταν τα χρησιμοποιήσετε. Το RCB Classic προσφέρει δωρεάν έναν κυρίως λογαριασμό σε EUR για τις καθημερινές σας τραπεζικές ανάγκες. Περαιτέρω υπηρεσίες ή προϊόντα χρεώνονται μόνο όταν χρησιμοποιηθούν. Το RCB Classic ανοίγει το δρόμο στον κόσμο των τραπεζικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Χαρακτηριστικά του πακέτου RCB Classic:

 • Χωρίς τέλος διαχείρισης. Εάν το μέσο μηνιαίο υπόλοιπο1 όλων των λογαριασμών είναι κάτω από 20.000 EUR ή οι μηνιαίες συναλλαγές όλων των καρτών δεν υπερβαίνουν τα 1.000 EUR, υπάρχει χρέωση ύψους 5 EUR μηνιαίως.
 • Δωρεάν παρεχόμενες υπηρεσίες:
  • Άνοιγμα ενός κυρίως λογαριασμού σε EUR.
  • Επιλογή κάρτας μεταξύ RCB Mastercard ή RCB Visa
  • Εσωτερικές μεταφορές (εντός της Τράπεζας) μέσω του RCB Online Banking και RCB Mobile Banking.
  • Εισερχόμενα εμβάσματα SWIFT/SEPA.
  • Εκτέλεση SEPA Άμεσης Χρέωσης.
  • Αναλήψεις μετρητών απο τις ATM της RCB.
  • 2 αναλήψεις μετρητών ανά μήνα από τις ATM άλλων τραπεζών στην Κύπρο.
 • Πρόσβαση σε μεγάλο εύρος προϊόντων ή υπηρεσιών της Τράπεζας που τιμολογούνται σύμφωνα με τις τρέχουσες Προμήθειες και Χρεώσεις.
 • Πρόσβαση σε όλο το εύρος προθεσμιακών καταθέσεων της Τράπεζας, εκτός από το πρόγραμμα "Flexibility".
 • Δυνατότητα έκδοσης της κάρτας πολλαπλού νομίσματος RCB Mastercard.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις της Τράπεζας για τα πακέτα RCB Classic, παρακαλώ επισκεφθείτε την σελίδα Προμήθειες και Χρεώσεις.

1Tο μέσο μηνιαίο υπόλοιπο υπολογίζεται ως το άθροισμα των ημερήσιων πιστωτικών υπολοίπων (στην αρχή κάθε ημέρας) σε όλους τους καταθετικούςλογαριασμούς του πελάτη στην Τράπεζα κατά τη διάρκεια του μήνα, το οποίο διαιρείται με τον αριθμό των ημερολογιακών ημερών του αντίστοιχου μήνα.