• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Πακέτα RCB Gold και RCB Classic

Η RCB Bank Ltd προσφέρει δύο τραπεζικά πακέτα για ιδιώτες: το RCB Gold και το RCB Classic, τα οποία προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση κεφαλαίων.

Επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει καλύτερα στις χρηματοοικονομικές σας ανάγκες.

RCB Gold

Το πακέτο RCB Gold προσφέρει αποκλειστική πρόσβαση στα υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες της Τράπεζας. Το RCB Gold έχει σχεδιαστεί για πελάτες που χρειάζονται ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών ή/και πραγματοποιούν ένα μεγάλο αριθμό τραπεζικών συναλλαγών. Με μηνιαίο τέλος ή και χωρίς καμία χρέωση, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα πλήρους πρόσβασης σε προϊόντα και υπηρεσίες της Τράπεζας με προνομιακές τιμές. Το RCB Gold είναι ένα πρώτης τάξεως πακέτο υπηρεσιών για καθημερινές τραπεζικές εργασίες.

Χαρακτηριστικά του πακέτου RCB Gold:

 • Μηνιαίο τέλος διαχείρισης: 15 EUR τον μήνα ή δωρεάν εάν το μέσο μηνιαίο υπόλοιπο1 όλων των λογαριασμών είναι τουλάχιστον 100.000 EUR ή οι μηνιαίες συναλλαγές όλων των καρτών είναι τουλάχιστον 5.000 EUR.
 • Δωρεάν παρεχόμενες υπηρεσίες:
  • Έκδοση κύριας και πρόσθετων τραπεζικών καρτών RCB Visa (χρεωστική ή/και πιστωτική κάρτα).
  • Έκδοση βιβλιάριων επιταγών ή/και τραπεζικών επιταγών σε EUR.
  • Δημιουργία ή τροποποίηση πάγιων εντολών.
  • Αναλήψεις μετρητών απο τις ATM της RCB.
  • 3 αναλήψεις μετρητών ανά μήνα από τις ATM άλλων τραπεζών στην Κύπρο.
  • Ταξιδιωτική ασφάλιση για τον κύριο κάτοχο και μέλη της οικογένειάς του.
  • Άνοιγμα 3 λογαριασμών σε διάφορα νομίσματα.
 • Δωρεάν συναλλαγές ή/και συναλλαγές με προνομιακές χρεώσεις:
  • Εξερχόμενα εμβάσματα SEPA (μέχρι 50.000 EUR).
  • Εισερχόμενα εμβάσματα SWIFT/SEPA.
  • Εσωτερικές μεταφορές (εντός της Τράπεζας).
  • Προνομιακές χρεώσεις για εξερχόμενες πληρωμές SWIFT.
 • Πρόσβαση σε όλο το εύρος προθεσμιακών καταθέσεων της Τράπεζας.
 • Δυνατότητα έκδοσης της κάρτας πολλαπλού νομίσματος RCB Mastercard.

1Tο μέσο μηνιαίο υπόλοιπο υπολογίζεται ως το άθροισμα των ημερήσιων πιστωτικών υπολοίπων (στην αρχή κάθε ημέρας) σε όλους τους λογαριασμούς του πελάτη στην Τράπεζα κατά τη διάρκεια του μήνα, το οποίο διαιρείται με τον αριθμό των ημερολογιακών ημερών του αντίστοιχου μήνα.

RCB Classic

RCB Classic – πληρώστε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Τράπεζας αν και όταν τα χρησιμοποιήσετε. Το RCB Classic προσφέρει δωρεάν ένα λογαριασμό και την κύρια χρεωστική κάρτα RCB Visa σε EUR. Περαιτέρω υπηρεσίες ή προϊόντα χρεώνονται μόνο όταν χρησιμοποιηθούν. Το RCB Classic ανοίγει τον δρόμο στον κόσμο των τραπεζικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Χαρακτηριστικά του πακέτου RCB Classic:

 • Χωρίς τέλος διαχείρισης. Εάν το μέσο μηνιαίο υπόλοιπο1 όλων των λογαριασμών είναι κάτω από 10.000 EUR ή οι μηνιαίες συναλλαγές όλων των καρτών δεν υπερβαίνουν τα 1.000 EUR, υπάρχει χρέωση ύψους 5 EUR μηνιαίως.
 • Δωρεάν παρεχόμενες υπηρεσίες:
  • Έκδοση κύριας χρεωστικής κάρτας RCB Visa.
  • Άνοιγμα ενός λογαριασμού σε EUR.
  • Εσωτερικές μεταφορές (εντός της Τράπεζας).
  • Εισερχόμενα εμβάσματα SWIFT/SEPA.
  • Αναλήψεις μετρητών απο τις ATM της RCB.
  • 2 αναλήψεις μετρητών ανά μήνα από τις ATM άλλων τραπεζών στην Κύπρο.
  • Πρώτο βιβλιάριο επιταγών.
 • Πρόσβαση σε μεγάλο εύρος προϊόντων ή υπηρεσιών της Τράπεζας που τιμολογούνται σύμφωνα με τις τρέχουσες Προμήθειες και Χρεώσεις.
 • Πρόσβαση σε όλο το εύρος προθεσμιακών καταθέσεων της Τράπεζας, εκτός από το πρόγραμμα "Flexibility".
 • Δυνατότητα έκδοσης της κάρτας πολλαπλού νομίσματος RCB Mastercard.

1Tο μέσο μηνιαίο υπόλοιπο υπολογίζεται ως το άθροισμα των ημερήσιων πιστωτικών υπολοίπων (στην αρχή κάθε ημέρας) σε όλους τους λογαριασμούς του πελάτη στην Τράπεζα κατά τη διάρκεια του μήνα, το οποίο διαιρείται με τον αριθμό των ημερολογιακών ημερών του αντίστοιχου μήνα.