• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Πακέτα RCB Gold, Classic και Starter

Η RCB Bank Ltd προσφέρει τραπεζικά πακέτα για ιδιώτες: το RCB Gold, το RCB Classic και το RCB Starter, τα οποία προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση κεφαλαίων.

Επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει καλύτερα στις χρηματοοικονομικές σας ανάγκες.

RCB Gold

Το πακέτο RCB Gold προσφέρει αποκλειστική πρόσβαση στα υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες της Τράπεζας. Το RCB Gold έχει σχεδιαστεί για πελάτες που χρειάζονται ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών ή/και πραγματοποιούν ένα μεγάλο αριθμό τραπεζικών συναλλαγών. Με μηνιαίο τέλος ή και χωρίς καμία χρέωση, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα πλήρους πρόσβασης σε προϊόντα και υπηρεσίες της Τράπεζας με προνομιακές τιμές. Το RCB Gold είναι ένα πρώτης τάξεως πακέτο υπηρεσιών για καθημερινές τραπεζικές εργασίες.

Χαρακτηριστικά του πακέτου RCB Gold:

 • Μηνιαίο τέλος διαχείρισης: 15 EUR τον μήνα ή δωρεάν εάν το μέσο μηνιαίο υπόλοιπο1 όλων των καταθετικών λογαριασμών είναι τουλάχιστον 100.000 EUR ή οι μηνιαίες συναλλαγές όλων των καρτών είναι τουλάχιστον 5.000 EUR.
 • Δωρεάν παρεχόμενες υπηρεσίες:
  • Άνοιγμα λογαριασμού σε διαφορετικά νομίσματα: EUR, USD, GBP, CHF, RUB
  • Έκδοση βιβλιάριων επιταγών ή/και τραπεζικών επιταγών.
  • Δημιουργία ή τροποποίηση πάγιων εντολών/ SEPA Άμεσης Χρέωσης.
  • Αναλήψεις μετρητών απο τις ATM της RCB.
  • Τρεις αναλήψεις μετρητών μηνιαίως από κάθε λογαριασμό σε Ευρώ στα ATM οποιασδήποτε άλλης τράπεζας.
  • Ταξιδιωτική ασφάλιση για τον κύριο κάτοχο και μέλη της οικογένειάς του.
  • Εισερχόμενα εμβάσματα SWIFT/SEPA.
  • Εσωτερικές μεταφορές (εντός της Τράπεζας) μέσω του RCB Online Banking και RCB Mobile Banking.
 • Δωρεάν συναλλαγές ή/και συναλλαγές με προνομιακές χρεώσεις:
 • Πρόσβαση σε όλο το εύρος προθεσμιακών καταθέσεων της Τράπεζας.
 • Δυνατότητα έκδοσης της κάρτας πολλαπλού νομίσματος RCB Mastercard.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις της Τράπεζας για τα πακέτα RCB Gold, παρακαλώ επισκεφθείτε την σελίδα Προμήθειες και Χρεώσεις.

1Tο μέσο μηνιαίο υπόλοιπο υπολογίζεται ως το άθροισμα των ημερήσιων πιστωτικών υπολοίπων (στην αρχή κάθε ημέρας) σε όλους τους λογαριασμούς του πελάτη στην Τράπεζα κατά τη διάρκεια του μήνα, το οποίο διαιρείται με τον αριθμό των ημερολογιακών ημερών του αντίστοιχου μήνα.

RCB Classic

RCB Classic – πληρώστε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Τράπεζας αν και όταν τα χρησιμοποιήσετε. Το RCB Classic προσφέρει δωρεάν έναν κυρίως λογαριασμό σε EUR για τις καθημερινές σας τραπεζικές ανάγκες. Περαιτέρω υπηρεσίες ή προϊόντα χρεώνονται μόνο όταν χρησιμοποιηθούν. Το RCB Classic ανοίγει το δρόμο στον κόσμο των τραπεζικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Χαρακτηριστικά του πακέτου RCB Classic:

 • Χωρίς τέλος διαχείρισης. Εάν το μέσο μηνιαίο υπόλοιπο1 όλων των λογαριασμών είναι κάτω από 20.000 EUR ή οι μηνιαίες συναλλαγές όλων των καρτών δεν υπερβαίνουν τα 1.000 EUR, υπάρχει χρέωση ύψους 5 EUR μηνιαίως.
 • Δωρεάν παρεχόμενες υπηρεσίες:
  • Άνοιγμα ενός κυρίως λογαριασμού σε EUR.
  • Επιλογή κάρτας μεταξύ RCB Mastercard ή RCB Visa
  • Εσωτερικές μεταφορές (εντός της Τράπεζας) μέσω του RCB Online Banking και RCB Mobile Banking.
  • Εισερχόμενα εμβάσματα SWIFT/SEPA.
  • Εκτέλεση SEPA Άμεσης Χρέωσης.
  • Αναλήψεις μετρητών απο τις ATM της RCB.
  • Δύο αναλήψεις μετρητών μηνιαίως από κάθε λογαριασμό σε Ευρώ στα ATM οποιασδήποτε άλλης τράπεζας.
 • Πρόσβαση σε μεγάλο εύρος προϊόντων ή υπηρεσιών της Τράπεζας που τιμολογούνται σύμφωνα με τις τρέχουσες Προμήθειες και Χρεώσεις.
 • Πρόσβαση σε όλο το εύρος προθεσμιακών καταθέσεων της Τράπεζας, εκτός από το πρόγραμμα "Flexibility".
 • Δυνατότητα έκδοσης της κάρτας πολλαπλού νομίσματος RCB Mastercard.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις της Τράπεζας για τα πακέτα RCB Classic, παρακαλώ επισκεφθείτε την σελίδα Προμήθειες και Χρεώσεις.

1Tο μέσο μηνιαίο υπόλοιπο υπολογίζεται ως το άθροισμα των ημερήσιων πιστωτικών υπολοίπων (στην αρχή κάθε ημέρας) σε όλους τους καταθετικούςλογαριασμούς του πελάτη στην Τράπεζα κατά τη διάρκεια του μήνα, το οποίο διαιρείται με τον αριθμό των ημερολογιακών ημερών του αντίστοιχου μήνα.

RCB Starter

Το πακέτο RCB Starter είναι διαθέσιμο για πελάτες που διαμένουν στην Κύπρο και δεν έχουν λογαριασμούς σε καμία άλλη εγχώρια τράπεζα . Το Starter καλύπτει τις βασικές τραπεζικές ανάγκες, όπως εισερχόμενα εμβάσματα και πληρωμές.

Χαρακτηριστικά του RCB Starter:

 • Ετήσιο τέλος συντήρησης 36 ευρώ που καταβάλλεται προκαταβολικά κατά το άνοιγμα του λογαριασμού και στην αρχή κάθε έτους στη συνέχεια.
 • Η χρεωστική κάρτα Classic, οι αναλήψεις μετρητών ATM και οι εξερχόμενες πληρωμές έως και 5.000 ευρώ εκτελούνται δωρεάν (συμπεριλαμβάνονται στο τέλος συντήρησης).

Βιβλιάρια επιταγών, πιστωτικές κάρτες, όριο υπερανάληψης, καθώς και προθεσμιακές καταθέσεις δεν περιλαμβάνονται στο πακέτο.