• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 87.2296 92.0864
EUR CHF 1.0695 1.1180
EUR USD 1.1942 1.2342
EUR GBP 0.8437 0.8678

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 88.5267 89.7381
EUR CHF 1.0952 1.1073
EUR USD 1.2064 1.2164
EUR GBP 0.8551 0.8612

Πακέτα RCB

Η RCB Bank προσφέρει τραπεζικά πακέτα για ιδιώτες, τα οποία προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση κεφαλαίων.