• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 71.4244 75.8380
EUR CHF 1.0456 1.0897
EUR USD 1.0834 1.1234
EUR GBP 0.8442 0.8709

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 73.1371 74.2336
EUR CHF 1.0547 1.0657
EUR USD 1.0915 1.1015
EUR GBP 0.8546 0.8614