• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 86.3675 91.1763
EUR CHF 1.0746 1.1227
EUR USD 1.1822 1.2222
EUR GBP 0.8501 0.8748

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 88.6712 89.8772
EUR CHF 1.0995 1.1116
EUR USD 1.2010 1.2110
EUR GBP 0.8598 0.8660