• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 87.2296 92.0864
EUR CHF 1.0695 1.1180
EUR USD 1.1942 1.2342
EUR GBP 0.8437 0.8678

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 89.0017 90.2196
EUR CHF 1.0976 1.1098
EUR USD 1.2129 1.2229
EUR GBP 0.8576 0.8636

Ανάπτυξη σχέσεων με τους πελάτες

Η ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες της είναι ένας από τους βασικούς στρατηγικούς στόχους της Τράπεζας. Η σχέση της Τράπεζας με τους πελάτες της χαρακτηρίζεται από το αίσθημα εμπιστοσύνης, υπευθυνότητας και την ικανότητα υπέρβασης προσδοκιών. Σε αυτά στηρίζεται η επιτυχία της Τράπεζας.

Η Τράπεζα εξυπηρετεί τόσο ιδιώτες που διαμένουν στην Κύπρο, όσο και διεθνείς ιδιώτες πελάτες. Η Τράπεζα αναπτύσσει ενεργά τις υπηρεσίες της για τους ντόπιους ιδιώτες πελάτες στην κυπριακή αγορά, προσφέροντάς τους ένα μεγάλο εύρος καθημερινών χρηματοοικονομικών λύσεων και λύσεων αποταμιευτικών προϊόντων και συναλλακτικών τραπεζικών υπηρεσιών. Για τους διεθνείς πελάτες, η RCB Bank Ltd προσφέρει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ιδιώτες και τα μέλη των οικογενειών τους που διαμένουν προσωρινά ή μόνιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία και έχουν επιχειρηματικά συμφέροντα στην Κύπρο ή σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Ρωσία, στις χώρες της ΚΑΚ και στη Μέση Ανατολή.

Η εξυπηρέτηση κάθε ιδιώτη πελάτη ανατίθεται σε λειτουργό εξυπηρέτησης πελατών.