• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

RCB Online Banking

Οποιαδήποτε ώρα, οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε, η υπηρεσία RCB Online Banking σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε πληροφορίες για τους τραπεζίκους σας λογαριασμούς και τις κάρτες σας, να υποβάλετε αιτήματα/αιτήσεις και να ολοκληρώσετε τυπικές τραπεζικές συναλλαγές με πρακτικό και ασφαλή τρόπο, και όλα αυτά χωρίς να επισκεφτείτε τα γραφεία της Τράπεζας. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένας υπολογιστής και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η πρόσβαση στην υπηρεσία RCB Online Banking παρέχεται δωρεάν όταν ανοίγετε λογαριασμό.

Η υπηρεσία RCB Online Banking είναι μια ασφαλής, γρήγορη και πρακτική υπηρεσία που προσφέρει πρόσβαση στους τραπεζικούς σας λογαριασμούς, 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Λειτουργικότητα της υπηρεσίας RCB Online Banking

Η υπηρεσία RCB Online Banking σας επιτρέπει να:

 • Λάβετε τις παρακάτω πληροφορίες:

  • Υπόλοιπο σε λογαριασμούς και τραπεζικές κάρτες.
  • Ιστορικό συναλλαγών του λογαριασμού και κατάσταση αυτών των συναλλαγών.
  • Λογαριασμοί καταθέσεων και ισχύοντα επιτόκια.
  • Ποσά που οφείλονται στο πλαίσιο δανειακών συμβάσεων και χρονοδιαγράμματα αποπληρωμής.
  • Χαρτοφυλάκια επενδύσεων, η σύνθεσή τους και η τρέχουσα αξία τους.
  • Τρέχουσες ισοτιμίες συναλλάγματος.
  • Κατάσταση λογαριασμού για τις περιόδους της επιλογής σας και να τις εξαγάγετε ως αρχεία Excel ή PDF.
 • Προβείτε στις παρακάτω πράξεις:

  • Μεταφορά κεφαλαίων σε λογαριασμούς που τηρούνται σε άλλες τράπεζες ή σε λογαριασμούς άλλων πελατών της RCB.
  • Προγραμματισμός μελλοντικών μεταφορών και πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των συναλλαγών των οποίων τα στοιχεία έχουν αποθηκευτεί νωρίτερα ως πρότυπα.
  • Μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ ίδιων λογαριασμών και ξένων νομισμάτων.
  • Προσθήκη υπολοίπου στις τραπεζικές κάρτες της RCB.
  • Ορισμός ή τροποποίηση πάγιων εντολών.
  • Διαχείρηση λογαριασμών προθεσμιακών καταθέσεων (μείωση ή αύξηση του ποσού της κατάθεσης).
 • Χρησιμοποιήσετε επιπλέον υπηρεσίες:

  • Υποβολή αιτημάτων/αιτήσεων για την έκδοση, ενεργοποίηση ή ακύρωση των κύριων ή πρόσθετων καρτών σας, για την έκδοση βιβλιαρίων επιταγών και για την έκδοση τραπεζικών επιταγών και για την ανάκληση πληρωμής επιταγών.
  • Ορισμός και διαχείριση καταλόγων δικαιούχων - άλλων πελατών της RCB που λαμβάνουν πληρωμές από εσάς.
  • Διατήρηση αμφίδρομης επικοινωνίας με την τράπεζα μέσω συστήματος μηνυμάτων.
  • Αλλαγή κωδικών πρόσβασης της υπηρεσίας RCB Online Banking.
 • Επιπρόσθετες λειτουργίες της υπηρεσίας RCB Online Banking για εταιρικούς πελάτες:

  • Διαχείριση πολλαπλών λογαριασμών διαφορετικών οντοτήτων ενός ομίλου ή μίας μητρικής εταιρείας με μία μόνο συσκευή token και διαπιστευτήρια χρήστη.
  • Διευρυμένη λειτουργικότητα πληρωμών: δυνατότητα συνδυασμού εντολών πληρωμών και συνέχιση της επεξεργασίας τους αργότερα σε μεταγενέστερο στάδιο.
  • Ειδική λειτουργία «Ομαδοποιημένων πληρωμών» που σας επιτρέπει να υποβάλετε εντολές πληρωμών με μορφή «πακέτου», ώστε να τις επεξεργαστεί μετά η Τράπεζα. Με τις «Ομαδοποιημένες πληρωμές» είναι δυνατή η πραγματοποίηση μεταφορών μεταξύ των λογαριασμών ενός πελάτη, εμβασμάτων σε άλλους πελάτες της Τράπεζα και εξωτερικών πληρωμών.
  • H υπηρεσία RCB Online Banking προσφέρει έναν μηχανισμό καθορισμού διάφορων επιπέδων εξουσιοδότησης, ανάλογα με τον τύπο και την αξία της συναλλαγής, επιτρέποντας στην εταιρεία να έχει διαβαθμισμένο έλεγχο των συναλλαγών, π.χ. ένας εξουσιοδοτημένος χρήστης μπορεί να δημιουργήσει μία εντολή πληρωμής και να χρειάζεται η έγκριση από έναν ή περισσότερους άλλους εξουσιοδοτημένους χρήστες για την εκτέλεση της πληρωμής.
Ασφάλεια
 • Η RCB παρέχει δύο επίπεδα ασφαλείας για την προστασία συναλλαγών που διενεργούνται μέσω υπηρεσιών εξ αποστάσεως. Προκειμένου να συνδεθείτε στην υπηρεσία RCB Online Banking, απαιτείται κωδικός πρόσβασης που γνωρίζει μόνο ο χρήστης καθώς και το RCB Digital Key, από την εφαρμογή Entrust® IdentityGuard Mobile Soft Token. Επίσης, το RCB Digital Key απαιτείται για την επιβεβαίωση συναλλαγής.

 • Η υπηρεσία RCB Online Banking χρησιμοποιεί σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους προστασίας των πληροφοριών που υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Όλες οι πληροφορίες μεταφέρονται μέσω ειδικού, προστατευμένου καναλιού. Επιπλέον το σύστημα περιλαμβάνει πρόσθετες δικλίδες ασφαλείας, όπως:

 • Αυτόματη αποσύνδεση του συστήματος εάν ο πελάτης είναι αδρανής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
 • Δυνατότητα εξέτασης της ημερομηνίας και της ώρας προηγούμενων συνδέσεων.
 • Δυνατότητα αλλαγής των κωδικών πρόσβασης στην υπηρεσία RCB Online Banking σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Δυνατότητα ανταλλαγής μηνυμάτων με την Τράπεζα μέσω των προστατευμένων καναλιών επικοινωνίας της υπηρεσίας RCB Online Banking.
Πλεονεκτήματα της υπηρεσίας RCB Online Banking
 • Ασφάλεια: Η υπηρεσία RCB Online Banking χρησιμοποιεί ένα διπλό σύστημα ασφαλείας που στηρίζεται σε κωδικό πρόσβασης και πρόσθετο κωδικό πρόσβασης το RCB Digital Key, από την εφαρμογή Entrust® IdentityGuard Mobile Soft Token.
 • Προσβασιμότητα: Η υπηρεσία RCB Online Banking είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.
 • Εξοικονόμηση χρόνου: Δεν χρειάζεται να επικοινωνείτε με τα υποκαταστήματα της Τράπεζας.
 • Λειτουργικότητα: Μπορείτε να κάνετε τις τραπεζικές συναλλαγές με την υπηρεσία RCB Online Banking
 • Ευκολία: Με την αποθήκευση των στοιχείων προηγούμενων συναλλαγών υπό τη μορφή προτύπων, χρειάζονται μόνο λίγα κλικ για να επαναλάβετε αυτές τις συναλλαγές.
 • Ευελιξία: Δυνατότητα διενέργειας ετεροχρονισμένων μεταφορών ή δυνατότητα ορισμού πάγιων εντολών, που καθιστά αυτόματες τις συναλλαγές ρουτίνας.