• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Λογαριασμοί Καταθέσεων Υπό Προειδοποίηση της RCB (35 ημερών / 90 ημερών)

Ο Λογαριασμός Υπό Προειδοποίηση της RCB είναι έντοκος καταθετικός λογαριασμός με ελκυστικά επιτόκια για βραχυχρόνια αποταμίευση. Oι αναλήψεις υπό προειδοποίηση 35 ή 90 ημερών, αναλόγως του λογαριασμού, πραγματοποιούνται άνευ χρεώσεως.

Ο Λογαριασμός Υπό Προειδοποίηση προσφέρεται σε όλους τους πελάτες της RCB και αφορά καταθέσεις σε ευρώ (EUR), δολάριο ΗΠΑ (USD), στερλίνες (GBP) και ρούβλια (RUB) με ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης τα 1.000 EUR/GBP, 100.000 USD, ή 70.000 RUB για 35 ημέρες και 1.000 EUR/GBP/USD, ή 70.000 RUB για 90 ημέρες. Το ελάχιστο ποσό αφορά την αρχική κατάθεση και μόνο, κατόπιν της οποίας δεν επιβάλλεται κανένα όριο, ανώτατο ή κατώτατο, στο ποσό του λογαριασμού. Η πληρωμή των τόκων γίνεται με μηνιαία πίστωση του λογαριασμού.

Καταθέσεις στο Λογαριασμό Υπό Προειδοποίηση πραγματοποιούνται μόνο μέσω μεταφοράς χρημάτων από υπάρχοντα τρεχούμενο λογαριασμό του πελάτη. Για αναλήψεις από τον Λογαριασμό Υπό Προειδοποίηση απαιτείται γραπτή ειδοποίηση προς την RCB 35 ή 90 ημερών, ανάλογα με το προσυμφωνημένο χρονικό διάστημα. Κάθε γραπτή ειδοποίηση έχει ισχύ 7 ημερολογιακών ημερών πέραν της δηλωμένης ημερομηνίας ανάληψης. Το ποσό της ανάληψης μεταφέρεται στον υπάρχοντα τρεχούμενο λογαριασμό του πελάτη.

Ο Λογαριασμός Υπό Προειδοποίηση της RCB δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λογαριασμός πληρωμών και ως εκ τούτου δεν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης εντολών άμεσης χρέωσης, τραπεζικών καρτών και βιβλιαρίων επιταγών.

Βασικά Πλεονεκτήματα
  • Κατάθεση επιπρόσθετου ποσού οποτεδήποτε
  • Μηνιαία κεφαλαιοποίηση των τόκων
  • Ελκυστικά επιτόκια
  • Πρόσβαση στις καταθέσεις όποτε χρειάζεται (με προειδοποίηση)