• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Σχέδιο Πληρωμών SEPA

Την 1η Ιανουαρίου 2014 η RCB Bank Ltd εντάχθηκε στο Καθεστώς του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ που επιτρέπει στην Τράπεζα να προσφέρει πληρωμές SEPA: έναν τυποποιημένο τρόπο για την πραγματοποίηση πληρωμών σε ευρώ σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Περιγραφή SEPA

  Σκοπός του SEPA είναι η εναρμόνιση της αγοράς πληρωμών σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τη χρήση κοινών διαδικασιών και προτύπων για πληρωμές σε ευρώ, φροντίζοντας να μην υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σε Εθνικές και Διασυνοριακές πληρωμές. Η επικράτεια του SEPA αποτελείται από 34 ευρωπαϊκές χώρες: τα μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

  Μπορείτε να βρείτε τον πλήρη κατάλογο των χωρών του SEPA στον παρακάτω σύνδεσμο: ecb.europa.eu

Βασικές προϋποθέσεις των πληρωμών SEPA
 • Το νόμισμα των πληρωμών πρέπει να είναι το ευρώ.
 • Η τράπεζα του εντολέα και η τράπεζα του δικαιούχου πρέπει να βρίσκονται και οι δύο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και να έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα πληρωμών SEPA.
 • Η εντολή πληρωμής πρέπει να περιλαμβάνει τον Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) του δικαιούχου και τον Κωδικό Αναγνώρισης της Τράπεζας (BIC) του δικαιούχου.
 • Το ποσό δεν θα υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ.
 • Η ημερομηνία αξίας θα είναι T + 1 (επόμενη ημέρα) με την προϋπόθεση ότι η τράπεζα έχει λάβει τις πληρωμές εντός της καθορισμένης προθεσμίας.
 • Επιλογή εξόδων – μόνο "Κοινά" (SHARED - ο εντολέας και ο δικαιούχος μοιράζονται και οι δύο το κόστος της συναλλαγής).
Προμήθειες και χρεώσεις για πληρωμές SEPA
 • Εισερχόμενα εμβάσματα SEPA – Δωρεάν.
 • Εξερχόμενα εμβάσματα SEPA (μέχρι 50.000 EUR) - 5 EUR ανά μεταφορά (μέχρι 5.000 EUR) και 8 EUR ανά μεταφορά (πάνω από 5.000 EUR).