• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 88.7416 93.5332
EUR CHF 1.0891 1.1370
EUR USD 1.1779 1.2179
EUR GBP 0.8580 0.8833

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 90.1506 91.3472
EUR CHF 1.0958 1.1078
EUR USD 1.1916 1.2016
EUR GBP 0.8627 0.8690

Σχέδιο Πληρωμών SEPA

Την 1η Ιανουαρίου 2014 η RCB Bank Ltd εντάχθηκε στο Καθεστώς του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ που επιτρέπει στην Τράπεζα να προσφέρει πληρωμές SEPA: έναν τυποποιημένο τρόπο για την πραγματοποίηση πληρωμών σε ευρώ σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Περιγραφή SEPA

  Σκοπός του SEPA είναι η εναρμόνιση της αγοράς πληρωμών σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τη χρήση κοινών διαδικασιών και προτύπων για πληρωμές σε ευρώ, φροντίζοντας να μην υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σε Εθνικές και Διασυνοριακές πληρωμές. Η επικράτεια του SEPA αποτελείται από 34 ευρωπαϊκές χώρες: τα μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

  Μπορείτε να βρείτε τον πλήρη κατάλογο των χωρών του SEPA στον παρακάτω σύνδεσμο: www.ecb.europa.eu/paym/retpaym/html/map.en.html

Βασικές προϋποθέσεις των πληρωμών SEPA
 • Το νόμισμα των πληρωμών πρέπει να είναι το ευρώ.
 • Η τράπεζα του εντολέα και η τράπεζα του δικαιούχου πρέπει να βρίσκονται και οι δύο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και να έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα πληρωμών SEPA.
 • Η εντολή πληρωμής πρέπει να περιλαμβάνει τον Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) του δικαιούχου και τον Κωδικό Αναγνώρισης της Τράπεζας (BIC) του δικαιούχου.
 • Το ποσό δεν θα υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ.
 • Η ημερομηνία αξίας θα είναι T + 1 (επόμενη ημέρα) με την προϋπόθεση ότι η τράπεζα έχει λάβει τις πληρωμές εντός της καθορισμένης προθεσμίας.
 • Επιλογή εξόδων – μόνο "Κοινά" (SHARED - ο εντολέας και ο δικαιούχος μοιράζονται και οι δύο το κόστος της συναλλαγής).
Προμήθειες και χρεώσεις για πληρωμές SEPA
 • Εισερχόμενα εμβάσματα SEPA – Δωρεάν.
 • Εξερχόμενα εμβάσματα SEPA (μέχρι 50.000 EUR) - 5 EUR ανά μεταφορά (μέχρι 5.000 EUR) και 8 EUR ανά μεταφορά (πάνω από 5.000 EUR).