• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 79.8986 84.5586
EUR CHF 1.0445 1.0911
EUR USD 1.1450 1.1850
EUR GBP 0.8337 0.8583

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 81.3155 82.4780
EUR CHF 1.0586 1.0702
EUR USD 1.1575 1.1675
EUR GBP 0.8414 0.8476

Πράξεις συναλλάγματος

Η RCB Bank Ltd προσφέρει άμεσες ηλεκτρονικές πράξεις συναλλάγματος σε διάφορα νομίσματα, που περιλαμβάνουν δολάρια ΗΠΑ, ευρώ, λίρες Αγγλίας, ρούβλια Ρωσίας και ελβετικά φράγκα.

 • Πράξεις συναλλάγματος που υποβάλλονται μέσω RCB Online Banking για ποσά έως 30.000 Δολάρια ΗΠΑ, ή το ισάξιο ποσό σε διαφορετικό νόμισμα, θα μετατρέπονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τις ισχύουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες της Τράπεζας (συμπεριλαμβανομένου του περιθωρίου (spread) της Τράπεζας), όπως δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.
 • Σε πράξεις συναλλάγματος για ποσά άνω των 30.000 Δολάρια ΗΠΑ, ή το ισάξιο ποσό σε διαφορετικό νόμισμα, θα χρησιμοποιείται η αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει τη στιγμή του αιτήματος μετατροπής συν το περιθώριο (spread) της Τράπεζας.
 • Οι πελάτες μπορούν να ζητήσουν αυτές τις πράξεις συναλλάγματος με την υπογραφή αιτήματος μετατροπής συναλλάγματος και την υποβολή του σε ένα από τα υποκαταστήματα της Τράπεζας, μέσω φαξ ή μέσω της υπηρεσίας RCB Online Banking.
 • Για πράξεις συναλλάγματος μεγάλου ποσού, ο πελάτης μπορεί να υποβάλει αίτημα μετατροπής συναλλάγματος και να προτείνει στόχο συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η πράξη συναλλάγματος θα εκτελεστεί μόλις επιτευχθεί η αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία που έχει υποδειχθεί στο αίτημα (λαμβάνοντας υπόψη το περιθώριο της Τράπεζας).

Πλεονεκτήματα των πράξεων συναλλάγματος με την RCB Bank Ltd
 • Χαμηλό όριο για την διενέργεια συναλλαγών ξένου συναλλάγματος που στηρίζεται σε συναλλαγματικές ισοτιμίες που είναι κοντά στην τιμή αγοράς τη στιγμή της μετατροπής.
 • Διατίθεται μεγάλο εύρος νομισμάτων.
 • Ανταγωνιστικές χρεώσεις/περιθώρια στις πράξεις συναλλάγματος.
 • Δίνεται η ευκαιρία να υποβληθεί εντολή μετατροπής συναλλάγματος, συμπεριλαμβανομένου του στόχου συναλλαγματικής ισοτιμίας που επιθυμεί ο πελάτης.
 • Δίνεται η ευκαιρία καθιέρωσης ατομικών περιθωρίων ως προς το συνάλλαγμα για μεγάλους πελάτες ανά περίπτωση.