• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ιδιωτικές και τραπεζικές επιταγές

Η επιταγή είναι μέσο/έντυπο με το οποίο εκτελείται μία πληρωμή χρημάτων από τραπεζικό λογαριασμό. Ο ορισμός συμπεριλαμβάνει επιταγές σε νόμισμα ευρώ που εκδόθηκαν οποτεδήποτε πριν ή κατά την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν πληρωτέ­ες. Το πρόσωπο που σύρει την επιταγή - ο εκδότης - συνήθως διαθέτει τρεχούμενο λογα­ριασμό στον οποίο έχουν προηγουμένως κατατεθεί τα χρήματα. Ο εκδότης συμπληρώνει τα διάφορα στοιχεία στην επιταγή, όπως το χρηματικό ποσό, την ημερομηνία και τον δι­καιούχο και την υπογράφει, δίνοντας εντολή στην τράπεζα του να καταβάλει στο πρόσωπο ή στην εταιρεία το αναγραφόμενο χρηματικό ποσό. Η Τραπεζική Επιταγή (bankers’ draft) είναι μία επιταγή της οποίας εκδότης είναι πάντοτε Τράπεζα.

Οι ιδιωτικές επιταγές (οι επιταγές που σύρονται από πελάτες) και οι τραπεζικές επιταγές είναι δημοφιλές μέσο πληρωμής με ευρεία χρήση στην Κύπρο.

Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ιδιωτική επιταγή ή η Τραπεζική Επιταγή;
 • Οι ιδιωτικές επιταγές και οι τραπεζικές επιταγές είναι ένα πρακτικό μέσο για εκτέλεση πληρωμών είτε για μικρά ποσά, όπως αυτά για τα έξοδα του νοικοκυριού, είτε για αρκετά μεγαλύτερα ποσά, όπως οι πληρωμές για αγορές ακινήτων.
Πλεονεκτήματα της χρήσης μίας ιδιωτικής ή Τραπεζικής Επιταγής της RCB
 • Σας δίνει την δυνατότητα να μεταφέρετε μαζί σας ελάχιστα ή και καθόλου μετρητά.
 • Μπορείτε να κάνετε πληρωμές για υπηρεσίες για τις οποίες δεν γίνονται συνήθως δεκτές Τραπεζικές Κάρτες.
 • Η έκδοση επιταγής για πληρωμή μικρού ποσού έχει συνήθως λιγότερα έξοδα από το τραπεζικό έμβασμα.
 • Μία τραπεζική επιταγή που εκδίδεται από την RCB Bank Ltd, παρέχει στον δικαιούχο την βεβαιότητα ότι η RCB Bank Ltd θατιμήσει την επιταγή όταν αυτή παρουσιαστεί προς πληρωμή.
 • Κάθε ιδιωτική επιταγή ή τραπεζική επιταγή της RCB Bank Ltd, ανταποκρίνεται στα κριτήρια έκδοσης του Κυπριακού ΓραφείουΣυμψηφισμού και διαθέτει πολλαπλά επίπεδα ασφάλειας, όπως το χαρτί υψηλής ασφάλειας (για αποκάλυψη τυχόν παραποίησης) και η χρήση ειδικών μελανιών.
Υπηρεσίες της RCB Bank Ltd που αφορούν τις ιδιωτικές και Τραπεζικές Επιταγές

Χορήγηση βιβλιάριου επιταγών ή/και έκδοση τραπεζικών επιταγών σε Ευρώ στους πελάτες της Τράπεζας

  • Για να υποβάλετε αίτηση για χορήγηση βιβλιάριου επιταγών, συμπληρώνετε και υπογράφετε ένα έντυπο αίτησης, αφού υπογράψετε δήλωση ότι ενημερωθήκατε δε­όντως για το περιεχόμενο των Κοινών Οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και του Έφορου Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, είτε προσωπικά σε ένα από τα υποκαταστήματα της Τράπεζας είτε μέσω του RCB Online Banking.
  • Το βιβλιάριο επιταγών χορηγείται είτε για τον κύριο τρεχούμενο λογαριασμό σας είτε για νέο ξεχωριστό τρεχούμενο λογαριασμό.
  • Μπορείτε να ζητήσετε την έκδοση Τραπεζικής Επιταγής της RCB σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Τράπεζας ή μέσω του RCB Online Banking.

Εκκαθάριση επιταγών σε Ευρώ συρομένων επί της RCB Bank Ltd

  • Οι ιδιωτικές και τραπεζικές επιταγές που σύρονται επί της RCB Bank Ltd και κατατί­θενται στον λογαριασμό σας, εκκαθαρίζονται εντός μίας εργάσιμης ημέρας.

Εκκαθάριση επιταγών εκφρασμένων σε Ευρώ συρόμενων επί οποιασδήποτε τράπεζας μέλους του Κυπριακού Γραφείου Συμψηφισμού

  • Οι ιδιωτικές και τραπεζικές επιταγές που είναι συρόμενες επί οποιασδήποτε τοπικής τράπεζας και κατατίθενται στον λογαριασμό σας στην RCB, εκκαθαρίζονται σε 3 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παρουσίασης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εντός 7 εργάσιμων ημερών.

Ανάκληση πληρωμής επιταγής

  • Σε περίπτωση που θελήσετε να ανακαλέσετε την πληρωμή για μία μεμονωμένη ή μία σειρά επιταγών, επειδή τις χάσατε ή σας τις έκλεψαν, ή αν δεν επιθυμείτε πλέον την εκτέλεση μίας πληρωμής, μπορείτε να υποβάλετε εντολή μη πληρωμής της επιταγής στην Τράπεζα, με την συμπλήρωση και υπογραφή του σχετικού εντύπου, σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Τράπεζας ή με την αποστολή του σχετικού εντύπου μέσω Φαξ ή με την βοήθεια της λειτουργίας αναστολής πληρωμής του RCB Online Banking.