• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 88.6792 93.5460
EUR CHF 1.0588 1.1074
EUR USD 1.1967 1.2367
EUR GBP 0.8751 0.9010

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 90.7285 91.9447
EUR CHF 1.0720 1.0841
EUR USD 1.2112 1.2212
EUR GBP 0.8871 0.8936

Οδηγίες και τεχνική υποστήριξη

Προσωπικός λειτουργός εξυπηρέτησης για κάθε πελάτη. 24ωρη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης από τεχνικούς τερματικών POS και την ομάδα εξυπηρέτησης της RCB Telephone Banking.

Υπηρεσία υποστήριξης τερματικών POS της RCB

Ωράριο (ώρα Κύπρου) Γλώσσα Υπηρεσία
Καθημερινά όλο το 24ωρο
(Σαββατοκύριακα και αργίες)
Αγγλικά
Ελληνικά
Γραμμή επικοινωνίας για θέματα τερματικού POS
08:00 - 24:00, όλες τις εργάσιμες ημέρες, Σαββατοκύριακα και αργίες Αγγλικά
Ελληνικά
Τεχνική υποστήριξη του τερματικού POS στο χώρο του πελάτη
09:00 - 18:00 εργάσιμες ημέρες Αγγλικά
Ελληνικά
Ρωσικά
Υπόλοιπο λογαριασμών και καρτών
Ιστορικό και κατάσταση συναλλαγών στον λογαριασμό σας
Υποστήριξη για θέματα συναλλαγών του τερματικού POS
Τεχνική υποστήριξη

Γραμμή επικοινωνίας με την Υπηρεσία υποστήριξης τερματικών POS της RCΒ: 800 00 722.

Ασφάλεια δεδομένων και συμμόρφωση με το πρότυπο ασφαλών συναλλαγών PCI
η RCB παρέχει εκπαίδευση, καθοδήγηση και βοήθεια για σάρωση ASV για διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης προς τα Πρότυπα Ασφάλειας Δεδομένων του Κλάδου Καρτών Πληρωμής (PCI).

Στο Εγχειρίδιο Χρήσης τερματικού αποδοχής καρτών θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες για την ορθή χρήση του τερματικού σας.

Στο Συνοπτικό Οδηγό Χρήσης θα βρείτε πληροφορίες για τις πιο συχνές συναλλαγές μέσω POS και για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.