• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 88.7416 93.5332
EUR CHF 1.0891 1.1370
EUR USD 1.1779 1.2179
EUR GBP 0.8580 0.8833

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 90.1506 91.3472
EUR CHF 1.0958 1.1078
EUR USD 1.1916 1.2016
EUR GBP 0.8627 0.8690

Βασικοί παράμετροι τιμολόγησης και διευκολύνσεις

 • Τέλη συναλλαγής
  Προμήθεια ανά συναλλαγή • Τέλος συνδρομής
  Μηνιαίο τέλος συντήρησης ανά τερματικό ή e-shop

 • Εφάπαξ Χρεώσεις
  Εφάπαξ χρέωση για μετάβαση στην εν λόγω υπηρεσία (περιλαμβάνει εγκατάσταση τερματικού και επιτόπια εκπαίδευση), Χρεώσεις για τυχόν αιτήσεις νέων υπηρεσιών ή για άλλες Προσαρμογές (προσαρμοσμένες αναφορές, εκτεταμένη επιτόπια Υποστήριξη κ.α.)

Προσφέρονται ανταγωνιστικά πακέτα τιμολόγησης για υπηρεσίες αποδοχής καρτών, σε συνδυασμό με τραπεζικές συναλλαγές και άλλα προϊόντα, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Για περισσότερες πληροφορίες όσο αφορά τις Υπηρεσίες Αποδοχής Καρτών και ανάλογες χρεώσεις, αποταθείτε σε ένα λειτουργό εξυπηρέτησης της RCB.