• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Δυναμική μετατροπή νομίσματος (DCC)

Δυναμική μετατροπή νομίσματος (DCC) που προσφέρεται από την Global Blue και επιτρέπει στους διεθνείς πελάτες να πληρώνουν στο εθνικό τους νόμισμα, ενώ ταυτόχρονα εγγυάται την καλύτερη δυνατή συναλλαγματική ισοτιμία.

Ευκολία & Διαφάνεια
Πληρωμή στο νόμισμα προτίμησης του πελάτη

Εγγύηση καλύτερης συναλλαγματικής ισοτιμίας
Ενημερωμένες συναλλαγματικές ισοτιμίες

Πλεονεκτήματα για την επιχείρηση σας

  • Υποστηρίζει 20 από τα πιο ευρέως διαδεδομένα νομίσματα
  • Προηγμένη τεχνολογία και αναλυτικές καταστάσεις
  • Εξειδικευμένη εκπαίδευση προσωπικού για καλύτερα αποτελέσματα/εξυπηρέτηση με διαφάνεια και αξιοπιστία
  • Επιπλέον εισόδημα μέσω επιστροφής ποσοστού της μετατροπής ξένου νομίσματος

Μπορείτε να βρείτε οδηγίες για σωστή χρήση της Δυναμικής μετατροπής νομίσματος στο Εγχειρίδιο για παροχή υπηρεσιών Dynamic Currency Conversion (DCC).