• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Εταιρικές χρεωστικές κάρτες

Η RCB Bank προσφέρει εταιρικές χρεωστικές κάρτες RCB Mastercard και Visa. Οι εταιρικές κάρτες δίνουν πρόσβαση στα κεφάλαια της εταιρείας σας που είναι κατατεθειμένα στην Τράπεζα, τα οποία εσείς ή εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοί σας μπορούν να χρησιμοποιήσουν εντός των ορίων που θέτετε εσείς οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε στον κόσμο.

Οι εταιρικές χρεωστικές κάρτες της Τράπεζας είναι ένα πολύ εξυπηρετικό μέσο πληρωμών που επιτρέπει στην εταιρεία σας να πραγματοποιεί καθημερινά αγορές, να πληρώνει ταξιδιωτικές δαπάνες και άλλα εταιρικά έξοδα. Οι εταιρικές χρεωστικές κάρτες απλοποιούν τις λογιστικές διαδικασίες της εταιρείας που συνδέονται με μετρητά (αποθήκευση, παράδοση, μετατροπή) και μειώνουν την ροή των λογιστικών εγγράφων.

Μπορείτε να ελέγχετε τα έξοδα καρτών που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό της εταιρείας σας χρησιμοποιώντας καταστάσεις λογαριασμών που παρέχονται από την Τράπεζα καθώς και μέσω των υπηρεσιών RCB Online Banking, RCB Mobile Banking και της υπηρεσίας SMS-Notice.

Μπορείτε να ζητήσετε την έκδοση εταιρικής κάρτας RCB Mastercard και Visa από τον λειτουργό εξυπηρέτησης σας ή επικοινωνώντας με οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας.

Κάρτα RCB Visa

H κάρτα RCB Visa αποτελεί ένα εξυπηρετικό μέσο πληρωμής εξόδων που σχετίζονται με τις εταιρικές σας δραστηριότητες, εξόδων διαμονής, ταξιδιών και λειτουργικών εξόδων. Διαθέσιμη σε EUR, USD, GBP και RUB, η RCB Visa, μπορεί να κάνει εύκολες πληρωμές και να σας βοηθήσει να έχετε έλεγχο των εξόδων της εταιρείας σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις κάρτες σας σε καταστήματα, μηχανές ATM και αγορές στο διαδίκτυο οπουδήποτε στον κόσμο, όπου γίνονται δεκτές χρεωστικές κάρτες Visa.

Κύρια πλεονεκτήματα των καρτών RCB Visa

 • Άμεση πρόσβαση στα κεφάλαια του λογαριασμού που έχει ανοιχθεί σε ένα από τα 4 νομίσματα: EUR, USD, GBP και RUB.
 • Δεν είναι απαραίτητο να επισκεφτείτε τα καταστήματα της Τράπεζας για να κάνετε ανάληψη μετρητών.
 • Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικά όρια δαπανών για κάθε εργαζόμενο στην εταιρεία σας.
 • Το ανέπαφο αυτοκόλλητο rcb2pay είναι ένα επιπλέον εργαλείο πληρωμών που μπορεί να εκδοθεί με την χρεωστική σας κάρτα RCB Visa.
 • Ασφαλείς πληρωμές για αγαθά και υπηρεσίες στο διαδίκτυο με την υπηρεσία 3D Secure.
 • Δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
RCB Mastercard

Η μοναδική χρεωστική κάρτα πολλαπλού νομίσματος RCB Mastercard αποτελεί μια αφαλή εναλλακτική επιλογή στην μεταφορά μετρητών στο εξωτερικό όταν βρίσκεστε σε επαγγελματικό ταξίδι. Το κύριο νόμισμα της κάρτας είναι το EUR και επιπλέον μπορεί να συνδεθεί με λογαριασμούς της επιλογής σας σε USD, GBP, RUB, CHF. Κάθε φορά που ταξιδεύετε ή κάνετε αγορές στο διαδίκτυο, η RCB Mastercard ξέρει ποιο νόμισμα να χρησιμοποιήσει κι εσείς δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για συναλλαγματικές ισοτιμίες ή προμήθεια ξένου συναλλάγματος.

Πώς λειτουργεί

Όταν κάνετε συναλλαγές σε EUR, USD, GBP, RUB ή CHF το ποσό της συναλλαγής αφαιρείται απευθείας από τον λογαριασμό του αντίστοιχου νομίσματος χωρίς μετατροπή, αλλά ούτε και προμήθεια ξένου συναλλάγματος. Σε περίπτωση που η συναλλαγή είναι σε νόμισμα διαφορετικό από EUR, USD, GBP, RUB ή CHF ή δεν υπάρχει το απαραίτητο υπόλοιπο στον αντίστοιχο λογαριασμό, τότε το ποσό της συναλλαγής θα αφαιρείται από τον λογαριασμό σε EUR χωρίς προμήθεια ξένου συναλλάγματος.

Βασικά πλεονεκτήματα

 • Άμεση πρόσβαση σε λογαριασμούς έως και πέντε νομισμάτων: EUR, USD, GBP, RUB, CHF
 • Χωρίς προμήθεια ξένου συναλλάγματος
 • Δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση
 • Δωρεάν ενημερωτικά SMS
 • Εύκολη σύνδεση της κάρτας με διαφορετικούς λογαριασμούς
 • Ευέλικτη και απλή αλλαγή των ημερήσιων ορίων της κάρτας
 • Ασφαλείς πληρωμές στο διαδίκτυο με το πρόγραμμα Mastercard ID Check
 • Δυνατότητα διαδικτυακής διαχείρισης κεφαλαίων μέσω RCB Online Banking και RCB Mobile Banking
Χρεώσεις και παραμέτροι καρτών RCB Visa σε EUR
Χρεώσεις EUR
Ετήσια χρέωση κύριας κάρτας 50 EUR
Ετήσια χρέωση επιπρόσθετης κάρτας 50 EUR
Επείγουσα έκδοση κάρτας και προσωπικού κωδικού PIN (επόμενη εργάσιμη μέρα) 10 EUR
Επανέκδοση/αντικατάσταση κάρτας 50 EUR
Αποστολή κάρτας και προσωπικού κωδικού PIN στη διεύθυνση του πελάτη (courier)
70 EUR
Χρέωση για ανάληψη μετρητών από τις ΑΤΜ της Τράπεζας
Δωρεάν
Χρέωση για ανάληψη μετρητών από τις ATM άλλων τραπεζών στην Κύπρο
2% (ελάχιστη χρέωση 2 EUR)
Χρέωση για ανάληψη μετρητών από σημεία ανάληψης μετρητών άλλων τραπεζών
3% (ελάχιστη χρέωση 3 EUR)
Χρέωση για ανάληψη μετρητών από τις ATM άλλων τραπεζών εκτός Κύπρου
3% (ελάχιστη χρέωση 3 EUR)
Προμήθεια ξένου συναλλάγματος (για συναλλαγές σε διαφορετικό νόμισμα από αυτό του λογαριασμού)
2,5% στο ποσό συναλλαγής
Ενημερωτικά SMS Δωρεάν
Καθορισμένο ημερήσιο όριο ανάληψης μετρητών (μπορεί να αλλάξει κατόπιν αιτήματος του πελάτη)
1.000 EUR
Ημερήσιο όριο ανάληψης μετρητών από τις ATM της Τράπεζας
1.000 EUR
Καθορισμένο ημερήσιο όριο συναλλαγών (μπορεί να αλλάξει κατόπιν αιτήματος του πελάτη)
20.000 EUR
Καθορισμένο ημερήσιο όριο για συναλλαγές “card not present” (αγορές στο διαδίκτυο και άλλες συναλλαγές “card not present”) - μπορεί να αλλάξει κατόπιν αιτήματος του πελάτη
10.000 EUR
Καθορισμένο μηνιαίο όριο για συναλλαγές “card not present” (αγορές στο διαδίκτυο και άλλες συναλλαγές “card not present”) για κάρτες χωρίς την υπηρεσία SMS-Notice ενεργοποιημένη - μπορεί να μειωθεί κατόπιν αιτήματος του πελάτη
200 EUR
Χρεώσεις και παραμέτροι καρτών RCB Visa σε USD, GBP και RUB
USD GBP RUB
Ετήσια χρέωση κύριας κάρτας 100 USD 100 GBP 8.000 RUB
Ετήσια χρέωση επιπρόσθετης κάρτας 100 USD 100 GBP 8.000 RUB
Επείγουσα έκδοση κάρτας και προσωπικού κωδικού PIN (επόμενη εργάσιμη μέρα) 10 USD 10 GBP 800 RUB
Επανέκδοση/αντικατάσταση κάρτας 100 USD 100 GBP 8.000 RUB
Αποστολή κάρτας και προσωπικού κωδικού PIN στη διεύθυνση του πελάτη (courier)
80 USD 80 GBP 5.000 RUB
Χρέωση για ανάληψη μετρητών από τις ΑΤΜ της Τράπεζας
Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
Χρέωση για ανάληψη μετρητών από τις ATM άλλων τραπεζών στην Κύπρο
3%
(ελάχιστη χρέωση
3 USD)
3%
(ελάχιστη χρέωση
3 GBP)
3%
(ελάχιστη χρέωση
300 RUB)
Χρέωση για ανάληψη μετρητών από σημεία ανάληψης μετρητών άλλων τραπεζών
2%
(ελάχιστη χρέωση
2 USD)
2%
(ελάχιστη χρέωση
2 GBP)
2%
(ελάχιστη χρέωση
200 RUB)
Χρέωση για ανάληψη μετρητών από τις ATM άλλων τραπεζών εκτός Κύπρου
3%
(ελάχιστη χρέωση
3 USD)
3%
(ελάχιστη χρέωση
3 GBP)
3%
(ελάχιστη χρέωση
300 RUB)
Προμήθεια ξένου συναλλάγματος (για συναλλαγές σε διαφορετικό νόμισμα από αυτό του λογαριασμού)
2,5% στο ποσό συναλλαγής 2,5% στο ποσό συναλλαγής 2,5% στο ποσό συναλλαγής
Ενημερωτικά SMS Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
Καθορισμένο ημερήσιο όριο ανάληψης μετρητών (μπορεί να αλλάξει κατόπιν αιτήματος του πελάτη)
1.000 USD 1.000 GBP 80.000 RUB
Ημερήσιο όριο ανάληψης μετρητών από τις ATM της Τράπεζας
1.000 USD 1.000 GBP 80.000 RUB
Καθορισμένο ημερήσιο όριο συναλλαγών (μπορεί να αλλάξει κατόπιν αιτήματος του πελάτη)
20.000 USD 20.000 GBP 1.600.000 RUB
Καθορισμένο ημερήσιο όριο για συναλλαγές “card not present” (αγορές στο διαδίκτυο και άλλες συναλλαγές “card not present”) - μπορεί να αλλάξει κατόπιν αιτήματος του πελάτη
10.000 USD 10.000 GBP 800.000 RUB
Καθορισμένο μηνιαίο όριο για συναλλαγές “card not present” (αγορές στο διαδίκτυο και άλλες συναλλαγές “card not present”) για κάρτες χωρίς την υπηρεσία SMS-Notice ενεργοποιημένη - μπορεί να μειωθεί κατόπιν αιτήματος του πελάτη
200 USD 200 GBP 20.000 RUB
Χρεώσεις και παραμέτροι καρτών πολλαπλού νομίσματος RCB Mastercard
Μηνιαία χρέωση χρεωστικής κάρτας 12,99 EUR
Σύνδεση/Αποσύνδεση USD, GBP, RUB και/ή CHF λογαριασμού στην κάρτα Δωρεάν
Επείγουσα έκδοση κάρτας και προσωπικού κωδικού PIN
(επόμενη εργάσιμη μέρα)
10 EUR
Επανέκδοση/αντικατάσταση κάρτας 50 EUR
Αποστολή κάρτας και προσωπικού κωδικού PIN στη διεύθυνση του πελάτη (courier)
70 EUR
Χρέωση για ανάληψη μετρητών από τις ΑΤΜ της Τράπεζας Δωρεάν
Χρέωση για ανάληψη μετρητών από τα σημεία ανάληψης μετρητών άλλων τραπεζών 3%
(ελάχιστη χρέωση 3 EUR, USD, GBP, CHF ή 300 RUB)
Προμήθεια ξένου συναλλάγματος (για συναλλαγές σε διαφορετικό νόμισμα από αυτό του λογαριασμού)
Δωρεάν
Ενημερωτικά SMS Δωρεάν
Καθορισμένο ημερήσιο όριο συναλλαγών (μπορεί να αλλάξει κατόπιν αιτήματος του πελάτη)
10.000 EUR
Καθορισμένο ημερήσιο όριο ανάληψης μετρητών (μπορεί να αλλάξει κατόπιν αιτήματος του πελάτη)
1.000 EUR
Ημερήσιο όριο ανάληψης μετρητών από τις ATM της Τράπεζας
1.000 EUR
Καθορισμένο ημερήσιο όριο για συναλλαγές “card not present” (αγορές στο διαδίκτυο και άλλες συναλλαγές “card not present”) - μπορεί να αλλάξει κατόπιν αιτήματος του πελάτη
10.000 EUR
Καθορισμένο μηνιαίο όριο για συναλλαγές “card not present” (αγορές στο διαδίκτυο και άλλες συναλλαγές “card not present”) για κάρτες χωρίς την υπηρεσία SMS-Notice ενεργοποιημένη - μπορεί να μειωθεί κατόπιν αιτήματος του πελάτη
200 EUR
Ανέπαφη κάρτα Visa rcb2pay

Το αυτοκόλλητο ανέπαφων συναλλαγών rcb2pay είναι ένα βολικό μέσο πληρωμής και μια εναλλακτική λύση στην χρήση τραπεζικων καρτών. Επιτρέπει την διενέργεια γρήγορων πληρωμών με ένα πιο βολικό και ασφαλή τρόπο.

Το ανέπαφο αυτοκόλλητο rcb2pay είναι ένα επιπλέον εργαλείο πληρωμών που μπορεί να εκδοθεί με την χρεωστική σας κάρτα Visa RCB. Το αυτοκόλλητο ανέπαφων συναλλαγών παρέχει πρόσβαση στον κύριο λογαριασμό της κάρτας σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το rcb2pay για αγορές χωρίς μετρητά σε καταστήματα λιανικής πώλησης, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πληρωμές στο διαδίκτυο ή για την ανάληψη μετρητών.

Ανάλογα με τις οικονομικές σας ανάγκες, μπορείτε να ορίσετε ένα ημερήσιο όριο συναλλαγών για το rcb2pay σας, επικοινωνώντας με το RCB Telephone Banking στο 800 00 722 (χωρίς χρέωση στην Κύπρο), +357 25 355 722 (για κλήσεις από το εξωτερικό) ή 8 800 100 7722 (χωρίς χρέωση στη Ρωσία).

Προμήθειες και Χρεώσεις

Νόμισμα λογαριασμού EUR
rcb2pay ετήσια χρέωση 25 EUR
rcb2pay χρέωση επανέκδοσης/αντικατάστασης 25 EUR
Καθορισμένο ημερήσιο όριο συναλλαγών (μπορεί να αλλάξει κατόπιν αιτήματος του πελάτη)
500 EUR

Πώς να χρησιμοποιήσετε το rcb2pay

Το αυτοκόλλητο rcb2pay έχει τα ίδια πλεονεκτήματα με τις ανέπαφες κάρτες Visa RCB. Με άλλα λόγια, μπορείτε να κάνετε αγορές σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο σε όλα τα τερματικά σημεία πώλησης που διαθέτουν το σύμβολο ανέπαφων συναλλαγών.