• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Λογαριασμοί

Το άνοιγμα τρεχούμενου λογαριασμού δίνει στους πελάτες πρόσβαση σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Τράπεζας.

Τρεχούμενος λογαριασμός

  Η RCB Bank Ltd προσφέρει τρεχούμενους λογαριασμούς σε διάφορα νομίσματα, που περιλαμβάνουν ρούβλια Ρωσίας, δολάρια ΗΠΑ, ευρώ και λίρες Αγγλίας. Οι πελάτες μπορούν να ανοίξουν πολλούς λογαριασμούς σε διαφορετικά νομίσματα. Η Τράπεζα δίνει επίσης τη δυνατότητα στους πελάτες να ανοίξουν λογαριασμούς εκ μέρους πολλών δικαιούχων.

  Κύρια χαρακτηριστικά λογαριασμών της RCB Bank Ltd

  • Δεν υπάρχει χρέωση για το άνοιγμα του λογαριασμού.
  • Η τριμηνιαία χρέωση τήρησης του λογαριασμού είναι 50 EUR ή ισάξιο ποσό σε αποδεκτό νόμισμα.
  • Οι πελάτες μπορούν να ανοίξουν ξεχωριστούς λογαριασμούς σε ευρώ για συναλλαγές με βιβλιάριο επιταγών.
  • Η χρέωση τήρησης λογαριασμού δεν εξαρτάται από τον αριθμό λογαριασμών που ανοίγονται στο όνομα ενός συγκεκριμένου πελάτη.
  • Το άνοιγμα λογαριασμού δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να κάνουν αίτηση για να αποκτήσουν εξ αποστάσεως πρόσβαση στις τραπεζικές υπηρεσίες της Τράπεζας: την υπηρεσία RCB Online Banking και την υπηρεσία RCB Telephone Banking. Και οι δύο επιλογές είναι διαθέσιμες για τους πελάτες χωρίς χρέωση.
Συναλλαγές στο ταμείο

Οι πελάτες της RCB Bank Ltd έχουν πρόσβαση σε μεγάλο εύρος συναλλαγών στο ταμείο των καταστημάτων της Τράπεζας.

Αναλήψεις μετρητών

 • Οι πελάτες μπορούν να κάνουν ανάληψη μετρητών έως 10.000 EUR (ή ισάξιου ποσού σε άλλο νόμισμα) μέσα στην ίδια μέρα χωρίς χρέωση.
 • Υπάρχει προμήθεια 0,1% για αναλήψεις που υπερβαίνουν τα 10.000 EUR και 0,5% για αναλήψεις σε άλλα νομίσματα (ελάχιστο 5 EUR) μέσα στην ίδια μέρα.

Καταθέσεις μετρητών

 • Οι πελάτες μπορούν να πιστώσουν δωρεάν τους λογαριασμούς τους με κατάθεση μετρητών.
 • Οι πελάτες μπορούν να πιστώσουν τους δικούς τους λογαριασμούς, καθώς και λογαριασμούς στο όνομα άλλου δικαιούχου.
 • Εάν ο πελάτης επιθυμεί να κάνει κατάθεση μετρητών άνω των 15.000 ευρώ ή ισάξιου ποσού σε διαφορετικό νόμισμα, πρέπει να συμπληρώσει έντυπο που επιβεβαιώνει την προέλευση των κεφαλαίων. Προκειμένου να γίνει επεξεργασία της συναλλαγής, η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον καταθέτη να προσκομίσει πρόσθετα τεκμήρια που επιβεβαιώνουν την προέλευση αυτών των κεφαλαίων.

Συναλλαγές με επιταγές

 • Οι πελάτες μπορούν να καταθέσουν ιδιωτικές ή τραπεζικές επιταγές σε ευρώ, που έχουν εκδοθεί από την RCB Bank Ltd ή άλλη τοπική τράπεζα σε λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα.

Πράξεις συναλλάγματος

 • Η Τράπεζα διεξάγει πράξεις συναλλάγματος στο ταμείο με την εσωτερική συναλλαγματική ισοτιμία της Τράπεζας.
 • Πράξεις συναλλάγματος στο ταμείο μπορούν να γίνουν σε EUR, USD, GBP και RUB.
 • Οι πράξεις συναλλάγματος στο ταμείο δεν απαιτούν άνοιγμα λογαριασμού.