• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 79.4591 83.7835
EUR CHF 1.0312 1.0744
EUR USD 1.0611 1.1011
EUR GBP 0.8654 0.8941

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 80.4691 81.5563
EUR CHF 1.0499 1.0608
EUR USD 1.0822 1.0922
EUR GBP 0.8729 0.8800

Υπηρεσίες συναλλαγών

Η RCB Bank Ltd προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες συναλλαγών και διαχείρισης ρευστότητας για εταιρικούς πελάτες μεγάλου και μεσαίου μεγέθους που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους της οικονομίας.