• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 87.4731 92.1807
EUR CHF 1.0432 1.0903
EUR USD 1.1569 1.1969
EUR GBP 0.9055 0.9343

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 89.1760 90.3502
EUR CHF 1.0693 1.0811
EUR USD 1.1692 1.1792
EUR GBP 0.9194 0.9266

Νέα

Ο Οίκος S&P Global Ratings δημοσιεύει έκθεση αξιολόγησης της RCB Bank Ltd

30.08.2018

Ο Οίκος S&P Global Ratings δημοσίευσε την τελευταία έκθεση αξιολόγησης για την RCB Bank, υπογραμμίζοντας τους σημαντικότερους συντελεστές που οδήγησαν στην αξιολόγηση της βραχυπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Τράπεζας σε «ΒΒ-/Β», με σταθερή προοπτική.

Τα πλεονεκτήματα της RCB Bank, όπως η ισχυρή κεφαλαιοποίηση, η καλή ποιότητα του ενεργητικού, καθώς και η ψηλή κερδοφορία κατά τη διάρκεια του πιστωτικού κύκλου αποτέλεσαν τους σημαντικότερους παράγοντες αξιολόγησης του Οίκου S&P.


Άλλα νέα