• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 88.6469 93.3613
EUR CHF 1.0492 1.0963
EUR USD 1.1586 1.1986
EUR GBP 0.8891 0.9168

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 90.6315 91.8141
EUR CHF 1.0661 1.0779
EUR USD 1.1776 1.1876
EUR GBP 0.9032 0.9101

Νέα

H RCB Bank Ltd βραβεύτηκε από τον Κυπριακό Οργανισμό Προσέλκυσης Επενδύσεων (CIPA)

11.09.2014

H RCB Bank Ltd βραβεύτηκε από τον Κυπριακό Οργανισμό Προσέλκυσης Επενδύσεων (CIPA)
Δελτίο τύπου

Η RCB Bank Ltd βραβεύτηκε από τον Κυπριακό Οργανισμό Προσέλκυσης Επενδύσεων (CIPA) για τις επιδόσεις της το 2013. Τα Διεθνή Βραβεία Επενδύσεων του CIPA απονέμονται κάθε χρόνο σε δυναμικές και καινοτόμες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, πέτυχαν εξαιρετικές επιδόσεις και κατέχουν ηγετική θέση στον τομέα τους. 

Το αναγνωρισμένο βραβείο, που απονεμήθηκε στην παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της RCB Bank Ltd στον τομέα των διεθνών χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο. Η Τράπεζα εξυπηρετεί χιλιάδες εγχώριους και διεθνείς πελάτες από πενήντα περίπου χώρες. Το 2013, σύμφωνα με ελέγχους που διεξήχθησαν από διεθνείς εμπειρογνώμονες, η RCB Bank Ltd κρίθηκε απόλυτα συμμορφούμενη με το κανονιστικό πλαίσιο και τα διεθνή τραπεζικά πρότυπα. Παρά την οικονομική κρίση στην Κύπρο το 2013, η πελατειακή βάση της Τράπεζας αυξήθηκε κατά ένα τρίτο , ενώ οι συναλλαγές των πελατών αυξήθηκαν κατά 50%. 
«Η επιτυχία της RCB είναι αποτέλεσμα σχολαστικής προσοχής στις ανάγκες των πελατών και στο επίπεδο εξυπηρέτησης Η εμπιστοσύνη, η υπευθυνότητα και η ικανότητα να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πελατών είναι οι παράγοντες στους οποίους στηρίζεται η σχέση μεταξύ της RCB Bank Ltd και των πελατών της και το κλειδί για την επιτυχία της Τράπεζας», τόνισε ο κ. Kirill Zimarin, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της RCB Bank Ltd.


Άλλα νέα