• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 87.1837 92.0453
EUR CHF 1.0715 1.1201
EUR USD 1.1954 1.2354
EUR GBP 0.8533 0.8779

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 89.1395 90.3541
EUR CHF 1.0905 1.1026
EUR USD 1.2096 1.2196
EUR GBP 0.8593 0.8655

Νέα

Η RCB Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία το τεστ αντοχής που διενέργησε η ΕΚΤ

30.07.2016

Η RCB Bank Ltd είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία το τεστ αντοχής που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το οποίο ήταν ευθυγραμμισμένο με την μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών.

Τα αποτελέσματα του τεστ αντοχής δεικνύουν ότι ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανέρχεται, με βάση το δυσμενές σενάριο, στο 16.58%, που υπερβαίνει κατά πολύ την ελάχιστη κανονιστική απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων και των πλήρως ενσωματωμένων αποθεμάτων ασφαλείας που ισχύουν για την τράπεζα.

Η RCB Bank Ltd θεωρεί τα εν λόγω αποτελέσματα ως μία ακόμη επιβεβαίωση της οικονομικής της ευρωστίας και σταθερότητας.

H RCB Bank Ltd εποπτεύεται από τον Νοέμβριο του 2014 κατευθείαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε συντονισμό με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, μέσα στα πλαίσια του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού. Η RCB Bank Ltd δεν συγκαταλέγεται στην λίστα με τις 51 τράπεζες για τις οποίες τα τεστ αντοχής διενεργήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.  Αντ’ αυτού, η τράπεζα συγκαταλέγεται στις σημαντικές Ευρωπαϊκές τράπεζες όπου τα τεστ αντοχής διενεργήθηκαν από την ΕΚΤ, μέσα στα πλαίσια της ετήσιας διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης. Καθ’ όλη την διάρκεια της διαδικασίας, η ΕΚΤ υιοθέτησε μια στιβαρή μεθοδολογία διασφάλισης ποιότητας.


Άλλα νέα