• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 88.7416 93.5332
EUR CHF 1.0703 1.1182
EUR USD 1.1779 1.2179
EUR GBP 0.8495 0.8743

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 91.0488 92.2530
EUR CHF 1.0949 1.1069
EUR USD 1.1992 1.2092
EUR GBP 0.8597 0.8658

Νέα

RCB Bank Ltd: Νέοι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις

14.02.2018

Αγαπητοί πελάτες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις της RCB Bank Ltd έχουν τροποποιηθεί ώστε να ληφθούν υπόψη, μεταξύ άλλων, οι νέες απαιτήσεις που επιβάλλει η Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά (PSD2).

Οι νέοι Όροι και Προϋποθέσεις, σε ισχύ από 14 Φεβρουαρίου 2018 είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από τους νέους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο +357 25 355 722 (από το εξωτερικό), στο 800 00 722 (χωρίς χρέωση στην Κύπρο) ή στο 8 800 100 7722 (χωρίς χρέωση στη Ρωσία).

Με εκτίμηση,
RCB Bank Ltd


Άλλα νέα