• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Νέα

Η RCB ενσωματώνει βιομετρικές μεθόδους στην εφαρμογή RCB Mobile Banking

02.07.2018

Η RCB Bank αναβαθμίζει τις τεχνολογίες της ψηφιακής τραπεζικής προσφέροντας καλύτερη εμπειρία στους χρήστες και εισάγει νέες μεθόδους βιομετρικής αναγνώρισης πελατών στην εφαρμογή RCB Mobile Banking.

Οι βιομετρικές μέθοδοι αναγνώρισης πελατών Touch ID (δαχτυλικό αποτύπωμα) και Face ID (αναγνώριση προσώπου) για συσκευές Apple και Fingerprint (Android) είναι πλέον διαθέσιμες για γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Το Face ID στις συσκευές iPhone X είναι μια τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου και το Touch ID στις συσκευές Apple, μαζί με το Fingerprint στις συσκευές Android, είναι τεχνολογίες αναγνώρισης δαχτυλικού αποτυπώματος που επιτρέπουν στους πελάτες της RCB να συνδεθούν στο RCB Mobile Banking. Οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα βιομετρικά στοιχεία σύνδεσης ως εναλλακτική λύση για την εισαγωγή στοιχείων για σκοπούς αναγνώρισης.

Προκειμένου να ενεργοποιήσει τις νέες λειτουργίες, ο πελάτης αναβαθμίζει την εφαρμογή RCB Mobile Banking στην τελευταία έκδοση από το App Store ή το Google Play. Τα βιομετρικά δεδομένα (Fingerprint, Touch ID ή Face ID) δεν συλλέγονται από την RCB ή την τραπεζική εφαρμογή.

Ο Επικεφαλής Δικτύου Καταστημάτων της RCB Bank, κ. Κυριάκος Μιχαηλίδης, δήλωσε ότι, ενώ εδράζεται σταθερά στην παραδοσιακή τραπεζική, η RCB Bank αναγνωρίζει την ανάγκη για επέκταση του εύρους των υπηρεσιών ψηφιακής τραπεζικής. "Στη σύγχρονη εποχή, το διαδίκτυο και η κινητή τηλεφωνία αποτελούν βασικά στοιχεία του τρόπου ζωής των ανθρώπων αλλά και του τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η περαιτέρω ανάπτυξη λύσεων ψηφιακής πληρωμής, η χρήση των οποίων θα είναι εύκολη για τους πελάτες, θα αποτελέσει έναν από τους πυλώνες για τη στρατηγική ανάπτυξη της Τράπεζας», ανέφερε ο κ. Μιχαηλίδης.

Κάνετε λήψη ή ενημέρωση στην τελευταία έκδοση της εφαρμογής RCB Mobile Banking από:

RCB Mobile Banking - Google Play RCB Mobile Banking - Apple Store

Τα βιομετρικά δεδομένα (δακτυλικό αποτύπωμα, αναγνωριστικό επαφής ή προσώπου) δεν συλλέγονται, τυγχάνουν επεξεργασίας, αποθηκεύονται ή είναι προσβάσιμα από την τράπεζα ή την τραπεζική εφαρμογή. Τα βιομετρικά δεδομένα είναι αποθηκευμένα στον επεξεργαστή/μνήμη του τηλεφώνου (ή / και στο cloud storage) και η ταυτοποίηση γίνεται στο επίπεδο του τηλεφώνου. Μόλις γίνει η ταυτοποίηση, το τηλέφωνο ειδοποιεί την εφαρμογή επιτρέποντάς της να επικοινωνεί με τον διακομιστή μας. Αυτή η λειτουργία μπορεί να απενεργοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο ανά πάσα στιγμή.Άλλα νέα