• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 88.7416 93.5332
EUR CHF 1.0703 1.1182
EUR USD 1.1779 1.2179
EUR GBP 0.8495 0.8743

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 91.0488 92.2530
EUR CHF 1.0949 1.1069
EUR USD 1.1992 1.2092
EUR GBP 0.8621 0.8683

Νέα

Η RCB Bank επεκτείνει τη συνεργασία της με την ΕΤΕπ για παροχή στήριξης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

14.10.2016

Η RCB Bank βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι έχει επεκτείνει τη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την Κυπριακή κυβέρνηση με στόχο την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης για την οικονομία της Κύπρου μέσω της παροχής στήριξης σε μικρές και μεσαίες Κυπριακές επιχειρήσεις.

Σε συνέχεια της τρέχουσας και επιτυχημένης συνεργασίας μεταξύ της RCB και της ΕΤΕπ που αφορούσε την παροχή χρηματοδοτικών διευκολύνσεων ύψους 20 εκατομμυρίων Ευρώ για την χρηματοδότηση νέων επενδύσεων από Κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ευνοϊκά επιτόκια χορηγήσεων, η RCB Bank Ltd θα είναι τώρα σε θέση να διοχετεύσει άλλα 40 εκατομμύρια Ευρώ στην Κυπριακή οικονομία. Τα εν λόγω 40 εκατομμύρια αποτελούν ανταγωνιστικές δανειοδοτικές λύσεις για νέες επενδύσεις με μεγαλύτερη περίοδο αποπληρωμής, χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης και ευνοϊκούς όρους για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν άλλωστε την ραχοκοκαλιά της οικονομίας.

Χαιρετίζοντας την επέκταση της συνεργασίας της Τράπεζας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ο CEO της RCB Bank Δρ. Kirill Zimarin σημείωσε: «Εκφράζουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες προς την ΕΤΕπ για την επέκταση της μεταξύ μας συνεργασίας και παραμένουμε δεσμευμένοι στην παροχή των πολλά αναγκαίων και ανταγωνιστικών χρηματοδοτήσεων που οι μικρομεσαίες και Κυπριακές επιχειρήσεις χρειάζονται για να πραγματοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια στην Κύπρο. Συνεργασίες σαν κι’ αυτή είναι καίριας σημασίας καθότι βοηθούν την πραγματική οικονομία να συνεχίσει να αναπτύσσεται ούτως ώστε η χώρα να επανακτήσει την θέση που της αξίζει».


Άλλα νέα