• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 90.1452 94.8596
EUR CHF 1.0492 1.0963
EUR USD 1.1586 1.1986
EUR GBP 0.8891 0.9168

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 91.7007 92.8691
EUR CHF 1.0642 1.0759
EUR USD 1.1634 1.1734
EUR GBP 0.9035 0.9105

Νέα

Δελτίο Τύπου RCB Bank Ltd σχετικά με την Ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ημερομηνίας 01.12.2017

01.12.2017

Σχετικά με το χρηματικό πρόστιμο που εκδόθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ( «ΚΤΚ»), σύμφωνα με τη σημερινή της ανακοίνωση, η RCB θα σεβαστεί την απόφαση της ΚΤΚ και έχει ήδη καταβάλει το σχετικό ποσό. Το πρόστιμο αφορά προηγούμενους εποπτικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν από το 2014 έως το 2016 οι οποίοι εντόπισαν εσωτερικούς τομείς βελτίωσης, και δεν αφορούσαν τον εντοπισμό περιστατικών νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Μετά από τους ελέγχους της ΚΤΚ, η Τράπεζα ενίσχυσε περαιτέρω τους τομείς που εντοπίστηκαν και υλοποίησε πλήρως τις συστάσεις της ΚΤΚ. Τα τελευταία 3 χρόνια, η RCB Bank Ltd συνεχίζει να αξιολογεί και να βελτιώνει τις πολιτικές κανονιστικής συμμόρφωσης και διακυβέρνησης, και να ενισχύει τις διαδικασίες της τράπεζας σύμφωνα με το επικαιροποιημένο κανονιστικό πλαίσιο και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

Η RCB Bank Ltd συνεχίζει να εφαρμόζει σήμερα μία από τις αυστηρότερες πολιτικές όσον αφορά την αποδοχή νέων πελατών και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Παραμένει προσηλωμένη στη διατήρηση υψηλών προτύπων και συντηρητικής προσέγγισης, και συνεχίζει να επενδύει σε συστήματα και σε ανθρώπινο προσωπικό.


Άλλα νέα