• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 87.7535 92.5279
EUR CHF 1.0660 1.1137
EUR USD 1.1736 1.2136
EUR GBP 0.8846 0.9116

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 89.9486 91.1414
EUR CHF 1.0758 1.0877
EUR USD 1.1878 1.1978
EUR GBP 0.8894 0.8960

Νέα

Νέα επιτόκια για τους Λογαριασμούς Καταθέσεων Υπό Προειδοποίηση της RCB και για τους Λογαριασμούς RCB First

02.09.2019

Αγαπητοί πελάτες,

Σας πληροφορούμε ότι, από τις 4 Νοεμβρίου 2019, θα ισχύουν νέα επιτόκια για τους υφιστάμενους Λογαριασμούς Προειδοποίησης σε ευρώ, τόσο για εταιρικούς όσο και για ιδιώτες πελάτες της RCB Bank. Από την ίδια ημερομηνία, θα ισχύουν επίσης και νέα επιτόκια για τους Λογαριασμούς RCB First σε ευρώ, δολάριο ΗΠΑ και στερλίνες.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με την αναθεώρηση των επιτοκίων, έχετε το δικαίωμα κατά την περίοδο πριν την εφαρμογή τους να προχωρήσετε σε άμεσο τερματισμό του λογαριασμού προειδοποίησης σας χωρίς καμιά επιβάρυνση.

Αν δεν γνωστοποιήσετε στην Τράπεζα τη μη αποδοχή των νέων επιτοκίων πριν την εφαρμογή τους στις 4 Νοεμβρίου 2019, εννοείται ότι αυτά έχουν γίνει αποδεκτά από εσάς.

Νέα επιτόκια

Λογαριασμοί Καταθέσεων Υπό Προειδοποίηση της RCB
Νόμισμα Ποσό 35 ημερών 90 ημερών
EUR 1.000 - 49.999 0.05% 0.10%
50.000 - 99.999 0.10% 0.20%
100.000 - 999.999 0.15% 0.25%
1.000.000 - 5.000.000 0.20% 0.30%
> 5.000.000 Ανά περίπτωση Ανά περίπτωση
USD 1.000 - 49.999 1.10% 1.50%
50.000 - 99.999 1.30% 1.70%
100.000 - 999.999 1.40% 1.75%
1.000.000 - 5.000.000 1.50% 1.90%
> 5.000.000 Ανά περίπτωση Ανά περίπτωση
GBP 1.000 - 49.999 0.45% 0.60%
50.000 - 99.999 0.50% 0.65%
100.000 - 999.999 0.55% 0.70%
1.000.000 - 5.000.000 0.65% 0.75%
> 5.000.000 Ανά περίπτωση Ανά περίπτωση


RCB First
EUR 0.65%
USD 2.50%
GBP 1.10%

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Λειτουργό Εξυπηρέτησης σας ή τηλεφωνήστε στο 800 00 722 (από την Κύπρο) και στο +357 25 355 722 (από το εξωτερικό).

Με εκτίμηση,
RCB Bank LtdΆλλα νέα