• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 88.0853 92.8097
EUR CHF 1.0548 1.1021
EUR USD 1.1611 1.2011
EUR GBP 0.8753 0.9021

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 89.2857 90.4710
EUR CHF 1.0760 1.0879
EUR USD 1.1803 1.1903
EUR GBP 0.8847 0.8913

Νέα

Νέα επιτόκια για τους Λογαριασμούς Καταθέσεων Υπό Προειδοποίηση της RCB και για τους Λογαριασμούς RCB First

25.05.2020

Αγαπητοί πελάτες,

Σας πληροφορούμε ότι, από τις 27 Ιουλίου 2020, θα ισχύουν νέα επιτόκια για τους υφιστάμενους Λογαριασμούς Προειδοποίησης σε USD και RUB. Από την ίδια ημερομηνία, θα ισχύουν επίσης και νέα επιτόκια για τους Λογαριασμούς RCB First σε USD.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με την αναθεώρηση των επιτοκίων, έχετε το δικαίωμα κατά την περίοδο πριν την εφαρμογή τους να προχωρήσετε σε άμεσο τερματισμό του λογαριασμού προειδοποίησης σας χωρίς καμιά επιβάρυνση.

Αν δεν γνωστοποιήσετε στην Τράπεζα τη μη αποδοχή των νέων επιτοκίων πριν την εφαρμογή τους στις 27 Ιουλίου 2020, εννοείται ότι αυτά έχουν γίνει αποδεκτά από εσάς.

Νέα επιτόκια

Λογαριασμοί Καταθέσεων Υπό Προειδοποίηση για Ιδιώτες
Νόμισμα Ποσό 35 Hμερών 90 Hμερών
USD 1.000 - 49.999 0.45% 0.65%
50.000 - 99.999 0.55% 0.75%
100.000 - 999.999 0.60% 0.80%
1.000.000 - 5.000.000 0.70% 0.90%
RUB 70.000 - 4.999.999 4.20% 4.40%
5.000.000 - 9.999.999 4.30% 4.50%
10.000.000 - 99.999.999 4.35% 4.60%
100.000.000 - 500.000.000 4.40% 4.65%


Λογαριασμοί Καταθέσεων Υπό Προειδοποίηση για εταιρικές οντότητες
Νόμισμα Ποσό 35 Hμερών 90 Hμερών
USD 1.000 - 49.999 0.35% 0.55%
50.000 - 99.999 0.45% 0.65%
100.000 - 999.999 0.50% 0.70%
1.000.000 - 5.000.000 0.60% 0.80%
RUB 70.000 - 4.999.999 4.10% 4.30%
5.000.000 - 9.999.999 4.20% 4.40%
10.000.000 - 99.999.999 4.25% 4.50%
100.000.000 - 500.000.000 4.30% 4.55%


Λογαριασμοί Καταθέσεων Υπό Προειδοποίηση για κυβερνητικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Νόμισμα Ποσό 35 Hμερών 90 Hμερών
USD 1.000 - 49.999 0.25% 0.45%
50.000 - 99.999 0.35% 0.55%
100.000 - 999.999 0.40% 0.60%
1.000.000 - 5.000.000 0.50% 0.70%
RUB 70.000 - 4.999.999 4.00% 4.20%
5.000.000 - 9.999.999 4.10% 4.30%
10.000.000 - 99.999.999 4.15% 4.40%
100.000.000 - 500.000.000 4.20% 4.45%


Λογαριασμοί RCB First
Νόμισμα Ποσό Annual Interest Rate
USD 1.000 - 250.000 1.25%

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Λειτουργό Εξυπηρέτησης σας ή τηλεφωνήστε στο 800 00 722 (από την Κύπρο) και στο +357 25 35 57 22 (από το εξωτερικό).

Με εκτίμηση,
RCB Bank Ltd


Άλλα νέα