• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 88.7416 93.5332
EUR CHF 1.0891 1.1370
EUR USD 1.1779 1.2179
EUR GBP 0.8580 0.8833

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 90.1506 91.3472
EUR CHF 1.0958 1.1078
EUR USD 1.1916 1.2016
EUR GBP 0.8627 0.8690

Νέα

Νέα τέλη για τις προμήθειες και χρεώσεις των πακέτων RCB Gold και RCB Classic για ιδιώτες

30.09.2016

Αγαπητοί πελάτες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από την 1η Δεκεμβρίου 2016, θα εφαρμοστούν νέες προμήθειες και χρεώσεις για τα πακέτα RCB Gold και RCB Classic για ιδιώτες πελάτες της RCB Bank Ltd.

Παρακαλώ σημειώστε ότι όλες οι υπόλοιπες Χρεώσεις και Προμήθειες της Τράπεζας παραμένουν αμετάβλητες.

Λογαριασμοί

RCB Gold
RCB Classic
Άνοιγμα λογαριασμού
(ένας λογαριασμός σε EUR, GBP, RUB, CHF)
Δωρεάν
3 Λογαριασμοί σε οποιοδήποτε νόμισμα
Δωρεάν
Έναν λογαριασμό σε EUR
Άνοιγμα επιπρόσθετου λογαριασμού
(εφάπαξ χρέωση)
20 EUR
40 EUR
Μηνιαίο τέλος διαχείρισης
Δωρεάν
(Εάν το μέσο μηνιαίο υπόλοιπο1 όλων των λογαριασμών είναι τουλάχιστον 100.000 EUR ή οι μηνιαίες συναλλαγές όλων των καρτών είναι τουλάχιστον 5.000 EUR)

15 EUR
(Εάν το μέσο μηνιαίο υπόλοιπο1 όλων των λογαριασμών είναι κάτω από 100.000 EUR ή οι μηνιαίες συναλλαγές όλων των καρτών δεν υπερβαίνουν τα 5.000 EUR)
Δωρεάν
(Εάν το μέσο μηνιαίο υπόλοιπο1 όλων των λογαριασμών είναι τουλάχιστον 10.000 EUR ή οι μηνιαίες συναλλαγές όλων των καρτών είναι τουλάχιστον 1.000 EUR)

5 EUR
(Εάν το μέσο μηνιαίο υπόλοιπο1 όλων των λογαριασμών είναι κάτω από 10.000 EUR ή οι μηνιαίες συναλλαγές όλων των καρτών δεν υπερβαίνουν τα 1.000 EUR)

Πληρωμές/Εμβάσματα

RCB Gold
RCB Classic
Εξερχόμενα εμβάσματα SEPA
(μέχρι 50.000 EUR)2 Ημερομηνία αξίας – T+1 (υπό τον όρο ότι η πληρωμή έχει παραληφθεί από την Τράπεζα πριν την λήξη του επίσημου χρονικού ορίου).
Ένδειξη εξόδων μόνο – SHARED
Δωρεάν
3 EUR ανά μεταφορά
(μέχρι 2.500 EUR)

5 EUR ανά μεταφορά
(μέχρι 5.000 EUR)

8 EUR ανά μεταφορά
(πάνω από 5.000 EUR)
Εσωτερικές μεταφορές
(εντός της Τράπεζας)
Δωρεάν
Δωρεάν

Χρεώσεις καρτών και παράμετροι

RCB Gold
RCB Classic
Ετήσια χρέωση πιστωτικής κάρτας
(1η κάρτα)
Δωρεάν
15 EUR
Ετήσια χρέωση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας
(2η και κάθε επιπρόσθετη κάρτα)
20 EUR
20 EUR
Ετήσια χρέωση επιπρόσθετης χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας
Δωρεάν
Πρώτη και Δεύτερη κάρτα

20 EUR
Τρίτη και κάθε επιπρόσθετη κάρτα
20 EUR
‘Εκδοση κάρτας Visa Gold
(εφάπαξ χρέωση)
Προεπιλεγμένο
50 EUR
Επείγουσα έκδοση κάρτας και προσωπικού κωδικού PIN
(επόμενη εργάσιμη ημέρα)
10 EUR
15 EUR
Επανέκδοση/αντικατάσταση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας
Δωρεάν
15 EUR
Ετήσιο επιτόκιο πιστωτικής κάρτας
10%
12%
Μηνιαίο επιτόκιο για καθυστέρηση αποπληρωμής υπολοίπου πιστωτικής κάρτας
2%
2%
Χρέωση για υπέρβαση καθορισμένου ορίου πιστωτικής κάρτας
2%
2%
Χρέωση για ανάληψη μετρητών από τις ATMs της Τράπεζας
Δωρεάν
Δωρεάν
Χρέωση για ανάληψη μετρητών από τις ATMs άλλων Τραπεζών στην Κύπρο
Δωρεάν
3 συναλλαγές3

1% (ελάχιστη χρέωση 1 EUR)
Τέταρτη και κάθε επιπρόσθετη συναλλαγή
Δωρεάν
2 συναλλαγές3

2% (ελάχιστη χρέωση 2 EUR)
Τρίτη και κάθε επιπρόσθετη συναλλαγή
Χρέωση για ανάληψη μετρητών από σημεία ανάληψης μετρητών άλλων τραπεζών
2,5%
(ελάχιστη χρέωση 2,5 EUR)
3%
(ελάχιστη χρέωση 3 EUR)
Χρέωση για ανάληψη μετρητών από τις ATMs εκτός Κύπρου
2,5%
(ελάχιστη χρέωση 2,5 EUR)
3%
(ελάχιστη χρέωση 3 EUR)
Προμήθεια συναλλάγματος
(για συναλλαγές εκτός Ευρώπης)
2% στο ποσό συναλλαγής
2,9% στο ποσό συναλλαγής
Αποστολή της κάρτας και του προσωπικού κωδικού PIN του πελάτη στην διεύθυνση του πελάτη (courier)
70 EUR
70 EUR
Καθορισμένο ημερήσιο όριο συναλλαγών
(μπορεί να αλλαχθεί κατόπιν αιτήματος του πελάτη)
10.000 EUR
3.000 EUR
Ημερήσιο όριο για συναλλαγές “card not present”
(αγορές στο internet και άλλες συναλλαγές “card not present”) – ορίζεται προκαθορισμένα και μπορεί να αλλάξει μόνο κατόπιν αιτήματος του πελάτη
10.000 EUR
3.000 EUR

Βιβλιάρια επιταγών και τραπεζικές επιταγές

RCB Gold
RCB Classic
‘Eκδοση Βιβλιαρίου Επιταγών
Δωρεάν
Δωρεάν
Πρώτο βιβλιάριο

10 EUR
Δεύτερο και κάθε επιπρόσθετο βιβλιάριο

Όλα τα τέλη αναφέρονται σε ευρώ . Σε περίπτωση ανεπαρκούς υπολοίπου στο λογαριασμό σε Ευρώ του πελάτη , θα χρεωθεί το ισοδύναμο σε ευρώ από τον λογαριασμό του πελάτη σε άλλο νόμισμα στην ισχύουσα ισοτιμία της Τράπεζας.

Σε περίπτωση που ο λογαριασμός του πελάτη είναι σε διαφορετικό νόμισμα από το Ευρώ , τα τέλη θα χρεωθούν σε ποσό ισοδύναμο με το Ευρώ στην ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία της Τράπεζας.

1Το μέσο μηνιαίο υπόλοιπο υπολογίζεται ως το άθροισμα των ημερήσιων πιστωτικών υπολοίπων (στην αρχή κάθε ημέρας) σε όλους τους λογαριασμούς του πελάτη στην Τράπεζα κατά τη διάρκεια του μήνα που διαιρείται με τον αριθμό των ημερολογιακών ημερών του αντίστοιχου μήνα.
2Περιοχή SEPA: Χώρες της ΕΕ, Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Ισλανδία, Ελβετία και Μονακό.
3Οι αναλήψεις μετρητών από τις ATMs υπολογίζονται ανά μήνα ανά λογαριασμό ανεξάρτητα από τον αριθμό των καρτών που συνδέονται με το λογαριασμό.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες στα υποκαταστήματα της Τράπεζας ή καλώντας έναν από τους αριθμούς της υπηρεσίας RCB Telephone Banking:
+357 25 355 722 (για κλήσεις από το εξωτερικό), 800 00 722 (χωρίς χρέωση στην Κύπρο) ή 8 800 100 7722 (χωρίς χρέωση στη Ρωσία).

Με εκτίμηση,
RCB Bank LtdΆλλα νέα