• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Νέα

Moody’s: Οι προοπτικές της RCB Bank Ltd είναι σταθερές

17.09.2014

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody's δημοσίευσε τις προοπτικές του τραπεζικού συστήματος της Κύπρου. Σύμφωνα με την έκθεση, η RCB Bank Ltd κατατάσσεται στη δεύτερη θέση ως προς το ύψος των στοιχείων του ενεργητικού στην Κύπρο και παρουσιάζει περιορισμένη έκθεση στον κυπριακό πιστωτικό κίνδυνο. Σύμφωνα με τη Moody’s, οι προοπτικές της Τράπεζας είναι σταθερές. Άλλα νέα