• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 87.7535 92.5279
EUR CHF 1.0660 1.1137
EUR USD 1.1736 1.2136
EUR GBP 0.8846 0.9116

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 89.9486 91.1414
EUR CHF 1.0758 1.0877
EUR USD 1.1878 1.1978
EUR GBP 0.8894 0.8960

Νέα

Moody's: Επιβεβαίωση των αξιολογήσεων της RCB Bank: Ισχυρή ποιότητα ενεργητικού, υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια

26.07.2019

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody's ολοκλήρωσε την περιοδική αναθεώρηση των αξιολογήσεων των τριών μεγαλυτέρων κυπριακών τραπεζών. Η RCB Bank, με επίπεδο B1 με σταθερές προοπτικές βρίσκεται δύο βαθμίδες πιο πάνω με υψηλότερη αξιολόγηση μεταξύ των κυπριακών τραπεζών.

Επανεξετάζοντας την καταλληλότητα των αξιολογήσεών του καθώς και τις πρόσφατες εξελίξεις, ο Οίκος υπογραμμίζει την υψηλή ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού της RCB, το χαμηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας, τους ψηλούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, καθώς και τη σταδιακή ανάπτυξη στην εγχώρια αγορά.

Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Τράπεζας στην εγχώρια αγορά θα συνεχιστεί, με βάση την στρατηγική της Τράπεζας για την πενταετία 2019-2023, που στοχεύει στην αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου και των καταθέσεων.

Πρόκειται για μια ακόμη επιβεβαίωση της σταθερής οικονομικής θέσης της Τράπεζας από πλευράς κεφαλαίου και ρευστότητας.


Άλλα νέα