• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 90.1452 94.8596
EUR CHF 1.0492 1.0963
EUR USD 1.1586 1.1986
EUR GBP 0.8891 0.9168

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 91.7007 92.8691
EUR CHF 1.0642 1.0759
EUR USD 1.1634 1.1734
EUR GBP 0.9035 0.9105

Νέα

Συνεισφορά στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ)

10.05.2019

Αγαπητέ μας πελάτη,

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι, σύμφωνα με το Νόμο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ), οι τράπεζες υποχρεούνται από την 1η Μαρτίου 2019 να αποκόπτουν από τους τόκους καταθέσεων φυσικών προσώπων, φορολογικούς κάτοικους Κύπρου, ποσοστό 1,70% έως 28/2/2020 και 2,65% από 1/3/2020 ως συνεισφορά στο ΓΕΣΥ. Η συνεισφορά θα αποκόπτεται κατά την ημέρα πληρωμής του τόκου.

Με εκτίμηση,
RCB Bank Ltd


Άλλα νέα