• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 88.7416 93.5332
EUR CHF 1.0703 1.1182
EUR USD 1.1779 1.2179
EUR GBP 0.8495 0.8743

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 91.0488 92.2530
EUR CHF 1.0949 1.1069
EUR USD 1.1992 1.2092
EUR GBP 0.8621 0.8683

Νέα

Συνεισφορά στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ)

10.05.2019

Αγαπητέ μας πελάτη,

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι, σύμφωνα με το Νόμο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ), οι τράπεζες υποχρεούνται από την 1η Μαρτίου 2019 να αποκόπτουν από τους τόκους καταθέσεων φυσικών προσώπων, φορολογικούς κάτοικους Κύπρου, ποσοστό 1,70% έως 28/2/2020 και 2,65% από 1/3/2020 ως συνεισφορά στο ΓΕΣΥ. Η συνεισφορά θα αποκόπτεται κατά την ημέρα πληρωμής του τόκου.

Με εκτίμηση,
RCB Bank Ltd


Άλλα νέα