• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 83.0516 87.5728
EUR CHF 1.0265 1.0718
EUR USD 1.1103 1.1503
EUR GBP 0.8320 0.8572

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 83.5575 84.6845
EUR CHF 1.0359 1.0472
EUR USD 1.1220 1.1320
EUR GBP 0.8423 0.8486

Νέα

Συνεισφορά στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ)

10.05.2019

Αγαπητέ μας πελάτη,

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι, σύμφωνα με το Νόμο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ), οι τράπεζες υποχρεούνται από την 1η Μαρτίου 2019 να αποκόπτουν από τους τόκους καταθέσεων φυσικών προσώπων, φορολογικούς κάτοικους Κύπρου, ποσοστό 1,70% έως 28/2/2020 και 2,65% από 1/3/2020 ως συνεισφορά στο ΓΕΣΥ. Η συνεισφορά θα αποκόπτεται κατά την ημέρα πληρωμής του τόκου.

Με εκτίμηση,
RCB Bank Ltd


Άλλα νέα