• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Νέα

Αλλαγές στις χρεώσεις της κάρτας Visa της Τράπεζας για εταιρικούς πελάτες

30.09.2016

Αγαπητοί πελάτες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από την 1η Δεκεμβρίου 2016, θα εφαρμοστούν από την Τράπεζα αλλαγές στις χρεώσεις της κάρτας Visa, για τους εταιρικούς πελάτες της RCB Bank Ltd.

Παρακαλώ σημειώστε ότι όλες οι υπόλοιπες Χρεώσεις και Προμήθειες της Τράπεζας παραμένουν αμετάβλητες.

Χρεώσεις καρτών και παράμετροι

Πιστωτική κάρτα Visa
Χρεωστική κάρτα Visa
Ετήσια χρέωση κύριας κάρτας
50 EUR
50 EUR
Ετήσια χρέωση επιπρόσθετης κάρτας
50 EUR
50 EUR
Επείγουσα έκδοση κάρτας και προσωπικού κωδικού PIN
(επόμενη εργάσιμη μέρα)
10 EUR
10 EUR
Επανέκδοση/αντικατάσταση κάρτας
50 EUR
50 EUR
Αποστολή της κάρτας και του προσωπικού κωδικού PIN στη διεύθυνση του πελάτη (courier)
70 EUR
70 EUR
Ετήσιο επιτόκιο κάρτας
10%
Δεν εφαρμόζεται
Μηνιαίο επιτόκιο για καθυστέρηση αποπληρωμής υπολοίπου πιστωτικής κάρτας
2%
Δεν εφαρμόζεται
Χρέωση για υπέρβαση καθορισμένου ορίου πιστωτικής κάρτας
2% στο ποσό της υπέρβασης
Δεν εφαρμόζεται
Χρέωση για Ανάληψη μετρητών από τις ATM της Τράπεζας
Δωρεάν
Δωρεάν
Χρέωση για Ανάληψη μετρητών από τις ATMs άλλων Τραπεζών στην Κύπρο
2% (ελάχιστη χρέωση 2 EUR)
2% (ελάχιστη χρέωση 2 EUR)
Χρέωση για Ανάληψη μετρητών από σημεία ανάληψης μετρητών άλλων Τραπεζών
3% (ελάχιστη χρέωση 3 EUR)
3% (ελάχιστη χρέωση 3 EUR)
Χρέωση για Ανάληψη μετρητών από τις ATMs άλλων Τραπεζών εκτός Κύπρου
3% (ελάχιστη χρέωση 3 EUR)
3% (ελάχιστη χρέωση 3 EUR)
Προμήθεια συναλλάγματος
(για συναλλαγές εκτός Ευρώ)
2,5% στο ποσό συναλλαγής
2,5% στο ποσό συναλλαγής
Καθορισμένο ημερήσιο όριο συναλλαγών
(μπορεί να αλλαχθεί κατόπιν αιτήματος του πελάτη)
20.000 EUR
20.000 EUR
Ημερήσιο όριο για συναλλαγές “card not present”
(αγορές στο internet και άλλες συναλλαγές “card not present”) – ορίζεται προκαθορισμένα και μπορεί να αλλάξει μόνο κατόπιν αιτήματος του πελάτη
10.000 EUR
10.000 EUR

Όλα τα τέλη αναφέρονται σε ευρώ. Σε περίπτωση ανεπαρκούς υπολοίπου στο λογαριασμό σε Ευρώ του πελάτη, θα χρεωθεί το ισοδύναμο σε ευρώ από τον λογαριασμό του πελάτη σε άλλο νόμισμα στην ισχύουσα ισοτιμία της Τράπεζας.

Σε περίπτωση που ο λογαριασμός του πελάτη είναι σε διαφορετικό νόμισμα από το Ευρώ, τα τέλη θα χρεωθούν σε ποσό ισοδύναμο με το Ευρώ στην ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία της Τράπεζας.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες στα υποκαταστήματα της Τράπεζας ή καλώντας έναν από τους αριθμούς της υπηρεσίας RCB Telephone Banking:
+357 25 355 722 (για κλήσεις από το εξωτερικό), 800 00 722 (χωρίς χρέωση στην Κύπρο) ή 8 800 100 7722 (χωρίς χρέωση στη Ρωσία).

Με εκτίμηση,
RCB Bank LtdΆλλα νέα