• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 84.3356 89.0828
EUR CHF 1.0615 1.1089
EUR USD 1.1668 1.2068
EUR GBP 0.8417 0.8663

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 86.3842 87.5744
EUR CHF 1.0900 1.1019
EUR USD 1.1852 1.1952
EUR GBP 0.8534 0.8596

Νέα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
RSS