• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 78.6149 83.1609
EUR CHF 1.0418 1.0873
EUR USD 1.1165 1.1565
EUR GBP 0.8935 0.9226

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 80.3815 81.5245
EUR CHF 1.0721 1.0836
EUR USD 1.1380 1.1480
EUR GBP 0.9034 0.9106

Νέα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
RSS