• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 78.6149 83.1609
EUR CHF 1.0418 1.0873
EUR USD 1.1165 1.1565
EUR GBP 0.8857 0.9142

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 79.6438 80.7737
EUR CHF 1.0563 1.0676
EUR USD 1.1249 1.1349
EUR GBP 0.8923 0.8994

Ιστορία

1995 - 2009: Ευρωπαϊκή ενσωμάτωση

Την 1η Αυγούστου 1995, η RCB Bank Ltd, που ήταν προηγουμένως γνωστή με το όνομα Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited, λαμβάνει την άδεια άσκησης τραπεζικών εργασιών από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου.

Η είσοδος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής για την Κύπρο και, συνεπώς, για την RCB.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ και τη νομοθεσία της Κύπρου, η Τράπεζα εφαρμόζει με επιτυχία νέα πρότυπα ως προς την εταιρική διακυβέρνηση, τη διαχείριση κινδύνου, την εμπιστευτικότητα δεδομένων και την πρόληψη και ανίχνευση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το 2008, το Διοικητικό Συμβούλιο και οι μέτοχοι της RCB αποφασίζουν την υιοθέτηση νέας στρατηγικής και ενός νέου μοντέλου μετόχων, με σκοπό την ώθηση της αποδοτικότητας και της ανάπτυξης μέσω της διαφοροποίησης. Κατά συνέπεια, η Τράπεζα εστιάζεται στην ανάπτυξη των εργασιών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Οι νέοι ιδιώτες επενδυτές, των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο αντιστοιχούσε στο 40%, βοηθούν στην υλοποίηση της νέας στρατηγικής.

2010 - 2013: Νέες ευκαιρίες

Ως μέρος του νέου στρατηγικού σχεδίου, ως το τέλος του 2010, η Τράπεζα ανοίγει καταστήματα στη Λεμεσό και τη Λευκωσία και ένα γραφείο αντιπροσωπείας στο Λονδίνο. Στο μεσοδιάστημα, το γραφείο αντιπροσωπείας στη Μόσχα αναπτύσσεται περαιτέρω.

Το 2011-2012 η Τράπεζα επεκτείνει ακόμα περισσότερο τα προϊόντα που προσφέρει. Η RCB επιταχύνει την εισαγωγή χρεωστικών και πιστωτικών καρτών Visa και βελτιώνει τις υπηρεσίες πληρωμών. Σε συνεργασία με τους διεθνείς συνεργάτες της, η RCB εστιάζεται στο να οδηγήσει τις επενδυτικές της λύσεις σε νέο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης στοιχείων του ενεργητικού, της διακριτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου, των δομημένων επενδυτικών προϊόντων, των παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων και περισσότερων επιλογών διαπραγμάτευσης αξιών.

Το 2012, η RCB μεταβαίνει σε μια νέα τεχνολογική πλατφόρμα και εισάγει το Online Banking με προηγμένες δυνατότητες για τους εταιρικούς πελάτες της Τράπεζας.

Το 2013, η Τράπεζα αναδύεται δυνατότερη από την οικονομική κρίση, χάρη στην αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου και τα υψηλά επίπεδα ρευστότητας. Η RCB ήταν μία από τις πρώτες τράπεζες που επέστρεψαν στις συναλλαγές με διεθνείς πελάτες χωρίς περιορισμούς από τον Μάιο του 2013.

Το Νοέμβριο του 2013, σύμφωνα με την απόφαση των μετόχων της, η Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited μετονομάζεται σε RCB Bank Ltd. Το νέο όνομα αντικατοπτρίζει τις δυνατότητες της Τράπεζας ως ένα διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό τοπικών και διεθνών πελατών. Η εμπορική ονομασία σχετίζεται με την εξαίρετη φήμη, την άριστη εξυπηρέτηση και την αφοσίωση.

2014 - 2015: Άνοιγμα νέου ορίζοντα

To 2014, η RCB ξεκινά ένα νέο πρόγραμμα δανεισμού που είναι ειδικά σχεδιασμένο για τις επενδυτικές ανάγκες των κυπριακών εταιρειών. Επιπλέον, η RCB επεκτείνει τις δραστηριότητές της διεθνώς και ανοίγει ένα κατάστημα στο Λουξεμβούργο.

Τον Οκτώβριο του 2014, η RCB περνάει με επιτυχία τα τέστ αντοχής (stress tests) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Το Νοέμβριο του 2014, η Τράπεζα μπαίνει σε νέα φάση ανάπτυξης. Σύμφωνα με την απόφαση των μετόχων της, η RCB ολοκληρώνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω της έκδοσης πρόσθετων μετοχών και προσελκύει ένα νέο στρατηγικό επενδυτή, την Otkritie FC Bank, που αποτελεί μέρος του μεγαλύτερου ιδιωτικού χρηματοοικονομικού ομίλου στη Ρωσία. Η συναλλαγή αυτή οδηγεί το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της RCB στο να ξεπεράσει τα 0.5 δις ευρώ.

Στις αρχές του 2015, η RCB εγκρίνει ένα νέο 5ετές στρατηγικό επιχειρηματικό σχέδιο για την Κύπρο. Το καλοκαίρι του 2015, η Τράπεζα ανοίγει τέσσερα νέα καταστήματα στην Λεμεσό και στην Λευκωσία.

Tον Οκτώβριο του 2015 ένα από τα πιο σημαντικά Πανευρωπαϊκά περιοδικά, το “The European», βράβευσε την RCB Bank με το υψηλού κύρους βραβείο «Καλύτερη Τράπεζα στην Κύπρο» στα πλαίσια των Παγκόσμιων Βραβείων Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικών για το 2015. Το βραβείο απονεμήθηκε στην Τράπεζα κατά την διάρκεια ειδικής τελετής για τα 20χρονα της RCB Bank που έλαβε χώρα στο Προεδρικό Μέγαρο. Τα συγκεκριμένο βραβείο απονέμεται σε κορυφαίους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς ανά τον κόσμο, που  επιτυχαίνουν σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

Tον Νοέμβριο του 2015 στην RCB απονεμήθηκε το υψηλού κύρους επιχειρηματικό βραβείο αριστείας του Κυπριακού Συνδέσμου Ξένων Εταιρειών «CIBA 2015 Business Award for excellence». Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ξένων Εταιρειών (CIBA) αποτελεί τον κατεξοχήν αντιπρόσωπο της διεθνούς επιχειρηματικής κοινότητας στην Κύπρο και εργάζεται σκληρά για την προώθηση της Κύπρου ως διεθνές επιχειρηματικό κέντρο.

2016 - 2019: Δίδοντας ώθηση στην επιχειρηματικότητα

Τον Φεβρουάριο του 2016, η RCB ενώνει δυνάμεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) και την Κυπριακή κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και υπογράφει συμφωνία που αφορά την παροχή ανταγωνιστικών δανειοδοτικών λύσεων με ευνοϊκούς όρους για Κυπριακές επιχειρήσεις.

Η RCB συνεχίζει να αναπτύσσει την γκάμα των προϊόντων της και αρχίζει να εκδίδει κάρτες ανέπαφων συναλλαγών. Η νέα αυτή τεχνολογία επιτρέπει την πραγματοποίηση γρήγορων και ασφαλών πληρωμών.

Η Τράπεζα καθίσταται μέγας χορηγός της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής με στόχο να στηρίξει την ανάπτυξη του αθλητισμού στην Κύπρο και την εκπροσώπηση της χώρας στην παγκόσμια αθλητική σκηνή.

Το 2016 η Τράπεζα ολοκληρώνει με επιτυχία το τεστ αντοχής που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τα αποτελέσματα του τεστ αντοχής δεικνύουν ότι, με βάση το δυσμενές σενάριο, ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) της Τράπεζας υπερβαίνει κατά πολύ την ελάχιστη κανονιστική απαίτηση.

Το 2017, η RCB ανοίγει καταστήματα σε Πάφο και Λάρνακα.

Τον Μάρτιο του 2017 ο Οίκος S&P Global Ratings αξιολογεί την μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της RCB Bank Ltd σε «ΒΒ-/Β», ενώ προβλέπει σταθερή προοπτική.

Η Τράπεζα αναγνωρίζεται ως η «Ασφαλέστερη Τράπεζα στην Κύπρο» από το περιοδικό Global Finance, καθώς επίσης και «Τράπεζα της Χρονιάς» από το περιοδικό European.

To 2017, η RCB είναι ο Κύριος Χορηγός στην Ετήσια Συνέλευση και το Επιχειρηματικό Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), συμβάλλοντας στην πραγματοποίηση μιας τόσο σημαντικής εκδήλωσης στο νησί.

Τον Δεκέμβριο του 2017, η Τράπεζα εγκαινιάζει την νέα εφαρμογή RCB Mobile Banking για να προσφέρει στους πελάτες της μια νέα εμπειρία ψηφιακής τραπεζικής.

Το 2018, στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης της γκάμας των προϊόντων της, η Τράπεζα ξεκινά την προσφορά υπηρεσιών Αποδοχής Καρτών στην Κύπρο και εγκαινιάζει μια μοναδική χρεωστική κάρτα πολλαπλού νομίσματος.Για ακόμη μια χρονιά η RCB αναγνωρίζεται ως η «Ασφαλέστερη Τράπεζα στην Κύπρο» από το περιοδικό Global Finance.

Το 2019, η RCB Bank λανσάρει το Apple Pay για τους κατόχους καρτών VISA προσφέροντάς τους εύκολο και ασφαλή τρόπο πληρωμής. Η Τράπεζα ανακοινώνει επίσης ότι προσφέρει στους εμπόρους τη δυνατότητα να αποδέχονται την American Express στα τερματικά της Τράπεζας.