• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 86.6481 91.3113
EUR CHF 1.0503 1.0969
EUR USD 1.1458 1.1858
EUR GBP 0.8970 0.9255

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 90.5654 91.7271
EUR CHF 1.0726 1.0842
EUR USD 1.1567 1.1667
EUR GBP 0.9101 0.9173