• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 87.4731 92.1807
EUR CHF 1.0432 1.0903
EUR USD 1.1569 1.1969
EUR GBP 0.9055 0.9343

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 88.6652 89.8362
EUR CHF 1.0704 1.0821
EUR USD 1.1660 1.1760
EUR GBP 0.9158 0.9231

Φιλανθρωπικό έργο και χορηγίες

Οι πρωτοβουλίες χορηγιών και στήριξης φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση της Τράπεζας για βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας.

Η στήριξη φιλανθρωπικών οργανώσεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων, τεχνών, υπηρεσιών υγείας, αθλημάτων, ενεργειών προστασίας του περιβάλλοντος και κοινωνικής αρωγής αποτελεί την ραχοκοκαλιά του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Τράπεζας. Η RCB μοιράζεται ένα κοινό όραμα με την τοπική κοινωνία για το μέλλον και αγωνίζεται για να το καλυτερεύσει. Κάθε πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχει η Τράπεζα, είτε πρόκειται για κάποια φιλανθρωπική οργάνωση, είτε πρόκειται για κάποια ιατρική, πολιτιστική ή εκπαιδευτική οργάνωση, αποσκοπεί στο να κάνει τον κόσμο καλύτερο.

Η ενθάρρυνση των διαπολιτισμικών δεσμών είναι ακόμα ένας άξονας στον οποίο επενδύει η RCB μέσω της στήριξης εκδηλώσεων που έχουν ως στόχο την προαγωγή της κατανόησης και της δημιουργίας στενότερων δεσμών μεταξύ των εθνών.

Χάρη στην στρατηγική τοποθεσία της Τράπεζας στο σταυροδρόμι ανάμεσα στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, η RCB βοηθά στην καθιέρωση της πολιτικής συνεργασίας και της πολιτιστικής ανταλλαγής ανάμεσα στις τοπικές κυβερνήσεις, ηγετικές επιχειρήσεις και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων.

Οι πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης περιλαμβάνουν και μια ατζέντα εμπλοκής των εργαζομένων που ενθαρρύνει τον εθελοντισμό και εξυπηρετεί τον κύριο στόχο της Τράπεζας, δηλαδή τη δημιουργία μιας κοινωνικά υπεύθυνης επιχείρησης.