• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 88.6469 93.3613
EUR CHF 1.0492 1.0963
EUR USD 1.1586 1.1986
EUR GBP 0.8891 0.9168

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 90.6315 91.8141
EUR CHF 1.0661 1.0779
EUR USD 1.1776 1.1876
EUR GBP 0.9032 0.9101

Καταστήματα και ΑΤΜ

Κεντρικά Γραφεία

Πόλη Λεμεσός
Διεύθυνση 2, Αμαθούντος, P.O.Box 56868, 3310, Λεμεσός, Κύπρος
Τηλέφωνο +357 25 837 300
Φαξ +357 25 342 192
ATM Όχι