Νέα

Η RCB Bank Ltd στηρίζει τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

09.06.2015

Η RCB Bank Ltd, μέσα στα πλαίσια της προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που ακολουθεί, αποφάσισε να στηρίξει τον νεοϊδρυθέντα Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης με το ποσό των 50,000 Ευρώ. Ο Φορέας θα παρέχει ουσιαστική, διάφανη και απτή στήριξη σε Κύπριους φοιτητές πανεπιστημίων που αντιμετωπίζουν οικονομικές

Σχολιάζοντας την εισφορά της RCB, o CEO της τράπεζας κύριος Kirill Zimarin δήλωσε: «Ως ένα ηγετικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Κύπρου, η RCB Bank Ltd είναι κοινωνικά υπεύθυνη και επιδεικνύει ενδιαφέρον για την Κυπριακή κοινωνία. Είναι λοιπόν με μεγάλη ευχαρίστηση που στηρίζουμε τη νέα γενιά Κυπρίων φοιτητών. Η συνεισφορά μας στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης δεν αποτελεί παρά επένδυση στο ίδιο το μέλλον της Κύπρου».

Η RCB Bank Ltd ιδρύθηκε την 1η Αυγούστου 1995, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες στην Κύπρο και συγκαταλέγεται στις σημαντικές Ευρωπαϊκές τράπεζες που είναι μέλη του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) και εποπτεύονται κατευθείαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Την 31η Μαρτίου 2015, τα στοιχεία ενεργητικού της τραπέζης ανέρχονταν σε περισσότερα από 11 δισεκατομμύρια Ευρώ ενώ τα ίδια κεφάλαια σε 500 εκατομμύρια Ευρώ. Η τράπεζα διατηρεί υποκαταστήματα σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λουξεμβούργο.Άλλα νέα