Πιστωτικές κάρτες

Οι πιστωτικές κάρτες σας δίνουν την ευκαιρία να κάνετε αγορές και αναλήψεις μετρητών σε ολόκληρο τον κόσμο, χρησιμοποιώντας όχι μόνο τα δικά σας κεφάλαια, αλλά και τα κεφάλαια στα οποία έχετε πρόσβαση μέσω των πιστωτικών ορίων που σας έχει παραχωρήσει η Τράπεζα, για μια άτοκη περίοδο (χάριτος). Οι πελάτες μπορούν να εξασφαλίσουν πιστωτικό όριο με τη χρήση καταθέσεων στην τράπεζα ως εγγύηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να εξασφαλιστεί το όριο χωρίς εξασφαλίσεις. Μπορείτε να κάνετε αίτηση για έκδοση πιστωτικής κάρτας επικοινωνώντας με τον λειτουργό εξυπηρέτησης του λογαριασμού σας ή επικοινωνώντας με οποιοδήποτε από τα καταστήματα της Τράπεζας.

Χρεώσεις καρτών και παράμετροι

RCB Gold RCB Classic
Ετήσια χρέωση χρεωστικής κάρτας (πρώτη κάρτα) Δωρεάν Δωρεάν
Ετήσια χρέωση πιστωτικής κάρτας (πρώτη κάρτα) Δωρεάν 20 EUR
Ετήσια χρέωση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας (δεύτερη και κάθε επιπλέον κάρτα)
20 EUR
Ετήσια χρέωση επιπρόσθετης χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας (πρώτη κάρτα)
  Δωρεάν
20 EUR
Ετήσια χρέωση επιπρόσθετης χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας (δεύτερη και κάθε επιπλέον κάρτα) 20 EUR
Επανέκδοση/αντικατάσταση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας Δωρεάν
Ετήσιο επιτόκιο πιστωτικής κάρτας 8%
Ετήσιο επιτόκιο πιστωτικής κάρτας κατά την περίοδο χάριτος (μέχρι και 50 μέρες) 0%
Μηνιαίο επιτόκιο για καθυστερημένη αποπληρωμή υπολοίπου πιστωτικής κάρτας 3% (ελάχιστη χρέωση 5 EUR)
Χρέωση για ανάληψη μετρητών από τις ΑΤΜ της Τράπεζας Δωρεάν
Προμήθεια για ανάληψη μετρητών από τις ATM των συνεργατών της Τράπεζας  Δωρεάν
Χρέωση για ανάληψη μετρητών από τις ΑΤΜ άλλων τραπεζών 3% (ελάχιστη χρέωση 3 EUR)
Χρέωση για υπέρβαση καθορισμένου ορίου πιστωτικής κάρτας 2% στο ποσό της υπέρβασης (ελάχιστη χρέωση 3 EUR)
Προμήθεια συναλλάγματος (για συναλλαγές εκτός Ευρώπης) 1,25% στο ποσό συναλλαγής
Ενημερωτικά SMS Δωρεάν
Αποστολή της κάρτας και του προσωπικού κωδικού PIN στη διεύθυνση του πελάτη Έξοδα για υπηρεσίες αποστολής
Καθορισμένο ημερήσιο όριο συναλλαγών (μπορεί να αλλαχθεί κατόπιν αιτήματος του πελάτη) 15.000 EUR
Καθορισμένο ημερήσιο όριο ανάληψης μετρητών (μπορεί να αλλαχθεί κατόπιν αιτήματος του πελάτη) 1.000 EUR
Ημερήσιο όριο ανάληψης μετρητών από τις ATM της Τράπεζας και των συνεργατών της  1.000 EUR
Ημερήσιο όριο για συναλλαγές “card not present” (αγορές στο internet και άλλες συναλλαγές “card not present”) - ορίζεται προκαθορισμένα και μπορεί να αλλάξει μόνο κατόπιν αιτήματος του πελάτη 15.000 EUR
Μηνιαίο όριο για συναλλαγές “card not present” (αγορές στο internet και άλλες συναλλαγές “card not present”) για κάρτες χωρίς την υπηρεσία SMS-Notice ενεργοποιημένη - ορίζεται προκαθορισμένα και μπορεί να μειωθεί κατόπιν αιτήματος του πελάτη 200 EUR
Πλεονεκτήματα πιστωτικών καρτών της Τράπεζας
  • Ανταγωνιστικές προμήθειες και χρεώσεις.
  • Περίοδος χάριτος έως 50 ημερών που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε πίστωση χωρίς την καταβολή τόκου.
  • Χαμηλό και ανταγωνιστικό επιτόκιο μόλις παρέλθει η περίοδος χάριτος που σας επιτρέπει να μειώσετε τις δαπάνες σας.
  • Θέσπιση πιστωτικού ορίου έναντι της εγγύησης καταθέσεων στην Τράπεζα που σημαίνει ότι μπορείτε να κάνετε χρήση πρόσθετων κεφαλαίων, χωρίς να χάσετε τον τόκο της κατάθεσης.
  • Η ελάχιστη μηνιαία καταβολή δόσης είναι 8% του χρησιμοποιημένου πιστωτικού ορίου.
  • Ευελιξία γρήγορης προσαρμογής ημερήσιων ορίων σε συναλλαγές με την κάρτα για να κάνετε αγορές μεγάλου ποσού.
  • Το πρόγραμμα RCB Club σας προσφέρει εκπτώσεις και πλεονεκτήματα όταν πληρώνετε για προϊόντα και υπηρεσίες με την πιστωτική κάρτα της Τράπεζας.